Skip to content
Menu
Menu

V Lomničke postavia vzdelávacie centrum pre remeslá

Prečítať článok

V Lomničke postavia vzdelávacie centrum pre remeslá dobiehajúcim regiónom Catching-Up Regions. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do jej výstavby investuje vďaka európskym zdrojom a vlastným financiám celkovo 3 milióny eur.

Investícia sa realizuje v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150. Nový objekt, ktorý bude slúžiť na vzdelávanie približne stovky tamojších žiakov, má zhotoviteľ vybudovať do jari 2024.

Krajská samospráva na tento účel využije zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktoré sú vo výške 2,23 mil. eur, ako aj financie z vlastného rozpočtu. Na projekte sa konkrétne podieľa 5 % spolufinancovaním (približne 119-tisíc eur) a dofinancovaním v hodnote 614-tisíc eur. Celková výška investície je 3 milióny eur, ďalších 430-tisíc eur je z projektu určených na materiálno-technické vybavenie.

„Spolupráca so Svetovou bankou a Európskou komisiou nám umožňuje zrealizovať ďalší atraktívny projekt v oblasti školstva. V Lomničke, kde má svoje pracovisko naša Spojená škola v Starej Ľubovni, budujeme nové kvalitné zázemie na vykonávanie praxe našich žiakov v oblasti poľnohospodárstva, výroby konfekcie a remesiel. Zefektívnime tak ich vyučovací proces a pripravíme ich aj na začlenenie do pracovného života. Zároveň bude objekt akýmsi náborovým centrom napr. aj pre miestnu základnú školu, ktorej takto vychádzame v ústrety, keďže tu vidíme veľký záujem o naše stredoškolské štúdium. V centre sa totiž budú realizovať aj rôzne školenia, kurzy či prednášky,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský v Lomničke počas odovzdania stavby do realizácie.

Nový dvojpodlažný objekt bude mať úžitkovú plochu 1316 m 2. Jeho súčasťou budú dva prístrešky, z toho jeden s garážou. Práce na projekte počítajú aj so sadovými úpravami, spevnením okolitých plôch a novým oplotením.

Zrealizujú sa tu všetky potrebné prípojky, trafostanica, elektrické zariadenia či preložky vodovodu. Zo zadnej časti hlavnej budovy bude vystupovať menší objekt.Určený je pre odbor poľnohospodár a svojím situovaním bude posadený do priameho kontaktu s vonkajšími plochami pre pestovanie. S hlavnou budovou bude spojený úzkou prepojovacou chodbou.

„Aktivity v Lomničke predstavujú nový koncept tzv. vzdelávania na pol ceste a otvárajú ďalšie možnosti získania kvalifikácie žiakov z rómskych komunít. Nová vzdelávacia infraštruktúra  ich má motivovať k tomu, aby štúdium na strednej škole ukončili a prípadne v ňom pokračovali ďalej,“ uviedla Andrea Hagovská, expertka na oblasť odborného vzdelávania a prípravy zo Svetovej banky.

Zároveň verí, že tento koncept začnú aplikovať ako príklad dobrej praxe aj iné školy v rámci podpory inklúzie v odbornom vzdelávaní a príprave. Realizácia všetkých prác v Lomničke v rámci projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry by mala byť dokončená v marci budúceho roka. Projekt naberá reálne kontúry aj v samotnej Spojenej škole, Stará Ľubovňa. Realizuje sa v troch etapách a oprávnené výdavky tu predstavujú 5,8 milióna eur.

„Tu vidíme, ako škola doslova mení svoju tvár. Po ukončení všetkých prác bude mať zrekonštruované existujúce priestory, ale aj vybudované nové učebne, napr. pre výučbu barbecue, cukrárov a stolárov. Pribudne jej nový športový areál, cvičný hotel pre zabezpečovanie praktického vyučovania aj potrebné materiálne vybavenie. Inováciou prechádzajú postupne tiež vzdelávacie programy, učebné osnovy. Remeslo má obrovský potenciál, preto sa teším, že naše stredné odborné školstvo tak výrazne napreduje a prispôsobuje sa aktuálnym moderným trendom v gastronómii či službách,“ doplnil M. Majerský.

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky,

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR. Prešovský samosprávny kraj sa doň zapojil pilotne v roku 2018. Iniciatíva do stredného odborného školstva v regióne pritom prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania, ale aj k podpore marginalizovaných rómskych komunít.  

Daša Jeleňová
Foto: PSK