Skip to content
Menu
Menu

Kto pomôže ambulancii a lekárni v čase krízy?

Prečítať článok

V súčasnosti musia mnohé odvetvia bojovať s ekonomickou krízou, ktorá neobišla ani poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Tí aktuálne riešia existenčné problémy, týkajúce sa predovšetkým zvyšovania cien energií, inflácii a miezd svojich zamestnancov. Tento tlak sa nepochybne zvýšil po úprave mzdových podmienok lekárov a zdravotných sestier pracujúcich v ústavnej sfére.

Na túto situáciu však začínajú doplácať pacienti, pretože niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti začali vyberať poplatky. Je to však správne? „Zdravotnícke zariadenie nemôže zo dňa na deň zvýšiť cenu poskytnutých služieb a takto vykryť stále väčšie náklady. To platí predovšetkým pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“, hovorí spíker JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, ktorý bude o tejto téme diskutovať spolu s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou MZ SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast a PharmDr. Ondrejom Sukeľom, prezidentom Slovenskej lekárnickej komory.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS pripravuje svoj 20. online právny webinár venovaný téme, ktorá aktuálne rezonuje nielen v médiách. Počas webinára našim divákom odpovieme na to, čo môžu v tejto situácii poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti robiť, či majú nárok na štátnu pomoc a odpovieme aj nato, či poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vôbec môžu od svojich pacientov vyberať nové typy poplatkov a využiť iné nástroje pre zvýšenie svojich príjmov. Kompletný popis tém pripravovaného webináru:

• Aké druhy nákladov aktuálne poskytovateľov zaťažujú najviac?
• Čo prinieslo zvýšenie miezd nemocničných zdravotníckych pracovníkov pre ambulantnú sféru?
• Môže ambulancia a lekáreň žiadať o štátnu pomoc? Na koho sa obrátiť?
• Je možné zvýšiť platbu zo strany zdravotnej poisťovne, s ktorou má poskytovateľ uzavretú zmluvu?
• Je možné vyberať od pacientov „poplatok za zvýšené náklady na energie“ alebo vyberať podobné typy poplatkov? Aké riziká sú s takýmto postupom spojené?

Webinár bude vysielaný 26.1. 2023 od 17.00 do 18.30 na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=QRHoQt2Humo. Na tom istom linku bude voľne prístupný aj po živom odvysielaní.

Zdroj: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o.
Ilustračné foto: medipravnik.sk