Skip to content
Menu
Menu

Cestári urobia viac ako 1 500 mostných prehliadok v Prešovskom kraji

Prečítať článok
Krajskí cestári plánujú vykonať v tomto roku 1 551 mostných prehliadok. Z toho 1 235 bežných a 316 hlavných prehliadok. V rámci svojej činnosti vykonávajú aj mimoriadne prehliadky mostných objektov vo svojej správe.

Pri bežných prehliadkach sledujú hlavne prevádzkyschopnosť a prevádzkovú spôsobilosť mosta. Pri hlavných prehliadkach detailne zhodnocujú stav konštrukcie mosta ako celku. Zároveň kontrolujú stav jednotlivých častí mosta a jeho zariadení z hľadiska zaťažiteľnosti, životnosti a funkčnosti mosta, ako súčasti cestnej komunikácie.

Účelom prehliadok je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mosta a jeho súčastí. Na základe ich vyhodnotenia zamestnanci Správy a údržby ciest (SÚC) PSK plánujú údržbu, opravu, alebo rekonštrukciu a prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke.

V prípade nepredvídaných okolností (napr. záplav, zosuvov, havárií cudzích zariadení, napr. potrubí, umiestnených na moste), pri ktorých dôjde k poškodeniu, budú zamestnanci SÚC PSK vykonávať aj mimoriadne prehliadky. 

Prešovský samosprávny kraj disponuje najrozsiahlejšou mostnou sieťou spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Aktuálne spravuje 1 237 mostov, z ktorých 280 je súčasťou ciest II. triedy a 957 súčasťou III. triedy. Priemerný vek mostných objektov je 65 rokov.

Zdroj: PSK