Skip to content
Menu
Menu

Čitatelia knižnice odkazujú: „Ďakujeme zdravotníci!“

Prečítať článok

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v marci vyhlásila zbierku kníh pre zdravotníkov Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Odovzdanie prebehlo v stredu 14. apríla a nieslo sa v znamení nádeje v zdravšie zajtrajšky.

Prvý rok pandémie máme za sebou a v spoločnosti pomaly klíči nádej, že sa aj vďaka pravidelnému testovaniu a očkovaniu bude situácia zlepšovať. Pohľady Slovákov sa počas celého predchádzajúceho roka sústredili na zdravotníctvo, ktoré vydávalo enormné úsilie v boji za zdravie a životy.

Húževnatú prácu personálu Fakultnej nemocnice J. A. Reimana sa rozhodla oceniť aj Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Jej riaditeľka Iveta Hurná uviedla: „Šírenie ochorenia sa bytostne dotýka nielen našich používateľov, ale aj zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Už dlhšie sme uvažovali, ako by sme mohli oceniť zdravotníkov, ktorí viac ako inokedy, ohrozili svoje životy pre pomoc ostatným. Uvažovali sme, ako sa im verejne poďakovať a vzdať im úctu. Zároveň sme do našej výzvy chceli zapojiť aj čitateľov,“ načrtla snahy regionálnej knižnice riaditeľka. Dodala: „Najjednoduchšie riešenia sú často tie najlepšie. Aj preto sme sa v marci –  mesiaci knihy – rozhodli v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, vyhlásiť zbierku kníh pre zdravotníkov.“ Podľa jej slov ide o prejav úprimnej vďaky od knižničnej komunity za ich starostlivosť, obetu a nádej.

Do nemocnice putuje 230 kníh

Zbierka trvala od 5. do 31. marca a zapojiť sa mohli nielen zamestnanci krajskej knižnice, ale aj jej čitatelia, používatelia a celá verejnosť. „Záujemcovia mohli darovať tituly na všetkých našich pobočkách,“ vysvetlila Tatiana Hudačková, metodička projektového a marketingového oddelenia. Jedným dychom dodala: „O zbierke sme informovali nielen na našej stránke, ale v pravidelných intervaloch sme ju pripomínali aj cez sociálne siete. Už v prvých dňoch od spustenia sme zaznamenali veľký záujem zo strany verejnosti.

Organizátori zbierky môžu aktivitu považovať za úspešnú. „Vďaka čitateľskej komunite sa nám podarilo pre zdravotníkov Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove vyzbierať 110 kníh. Veríme, že ich literatúra poteší a jednotlivé tituly si nájdu v domácnostiach zdravotníkov, alebo v priestoroch nemocnice, svoje trvalé miesto,“ informovala metodička. Zbierky sa zúčastnilo aj OZ Slniečkovo, ktoré darovalo zo svojej vydavateľskej činnosti 120 kníh, učených najmä detským čitateľom.

Nemocnica zbierku ocenila

Za prísnych hygienických opatrení prijala riaditeľku Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Monika Smolnická, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP J. A. Reimana Prešov. „Vážime si tento netradičný nápad a originálny dar v podobe knižných titulov pre deti a dospelých. Ďakujeme hlavne organizátorom zbierky, ktorí vynaložili úsilie pre realizáciu dobrej myšlienky,“ uviedla Smolnická. Podľa jej slov knihy ponúknu primárne zamestnancom nemocnice a ich deťom. Časť z darovaných titulov majú v pláne rozdeliť na jednotlivé oddelenia, kde sa dostanú do rúk pacientov a pomôžu im spríjemniť pobyt v nemocnici.

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť ďalej dodala: „Veľmi si vážime prejavenú úctu a záujem o prácu zdravotníckych pracovníkov v tomto ťažkom období, keď epidemiologická situácia už dlhodobo vyžaduje zo strany zdravotníkov maximálne pracovné nasadenie. Dobrá kniha môže byť prostriedkom na uvoľnenie napätej mysle a unaveného  tela.“

Michaela Demková
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava

Foto: KPOH