Skip to content
Menu
Menu

Do lavíc župných škôl sa vrátili žiaci zo znevýhodneného prostredia

Prečítať článok

Rezortné ministerstvo rozhodlo, že od 16. novembra žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa môžu prezenčne vzdelávať v malých skupinách aj v základných a stredných školách. V Prešovskom kraji prešlo na túto formu vyučovania 660 žiakov v 14 školách.

Táto forma  výučby sa umožňuje najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým podmienky a sťažený prístup k digitálnym technológiám nedovoľujú dištančné vzdelávanie.

Ako informovala hovorkyňa prešovskej župy Dáša Jeleňová, v kraji nejde len o študentov zo znevýhodneného prostredia, ale aj zo špecifických typoch škôl s odbormi vyžadujúcimi si špecifickú techniku ako sú softvéry, vybavenie a pomôcky. Rovnako prezenčnú výučbu realizujú aj špecifické odbory škôl umeleckého zamerania, ako je napríklad konzervátorstvo a reštaurátorstvo, kde je prax nenahraditeľná.

Do škôl sa vrátili tri percentá študentov

V prezenčnej výučbe rôzneho druhu a rôznych odborov v škole, resp. praktickom vyučovaní krajská samospráva eviduje spolu 659 žiakov zo štrnástich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Sú to necelé 3 % všetkých žiakov na župných školách. Prezenčne sa vzdelávajú jedenkrát, dva či trikrát do týždňa.

V Prešovskom okrese aktuálne prebieha prezenčná výučba v školách  ŠUP Prešov, SOŠ služieb Prešov a SOŠ lesnícka Prešov. V Sabinovskom okrese v SOŠ podnikania a služieb Lipany, v Kežmarskom okrese v ŠUP Kežmarok, v okrese Poprad v SOŠ remesiel a služieb Poprad, ako aj v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu Svit, v okrese Levoča v SOŠ Majstra Pavla Levoča a  Spojenej škole Bijacovce. Aktuálne sa prezenčne vzdeláva aj v SPŠ technickej Bardejov, SOŠ technickej Humenné, SOŠ polytechnickej A. Warhola Medzilaborce a dvoch školách v meste Svidník – Škole umeleckého priemyslu a SOŠ  polytechnickej a služieb.

 

Ilustračné foto: tasr