Skip to content
Menu
Menu

Cestu na Ľubovniansky hrad po 11 rokoch opravili

Prečítať článok

(ako) – Cesta k Hradu Ľubovňa prešla výraznou rekonštrukciou, ktorú ocenia návštevníci regiónu aj turisti,  Stavebné práce trvali 3 mesiace a výsledkom je kvalitný 1,5 kilometrový úsek, opravený po 11 rokoch.

Rekonštrukčné práce začali v polovici augusta. Cestári Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) za ten čas vyfrézovali kryt vozovky, zrealizovali výmenu celej konštrukcie vozovky, vrátane úpravy podložia štrkodrvinou. Urobili výškovú úpravu uličných vpustí poklopov kanalizačných šácht, šúpatiek na vodu a plyn v počte 49 kusov.

Okrem toho urobili aj hĺbkové odvodnenie mimo vozovky trativodom z drenážnych flexibilných PVC rúrok v dĺžke 80 m s vyústením do existujúcej dláždenej priekopy.

Taktiež vyrovnali povrch krytov asfaltovým betónom, zabezpečili pokládku obrusnej vrstvy asfaltovým betónom, vymenili poškodené obrubníky, zrekonštruovali poškodený priepust, osadili nové oceľové zábradlie a doplnili vodorovné dopravné značenie.

Župa investovala 395-tisíc eur

Keďže na hrad každoročne prichádza niekoľko tisíc turistov, išlo o veľmi vyťaženú komunikáciu. Bola už vo veľmi nevyhovujúcom stave. Na stupni 4. Oprava už bola z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky nevyhnutná. Prešovský samosprávny kraj investoval do rekonštrukcie 359-tisíc eur.

Tento dobrý krok sa iste prejaví aj v návštevnosti hradu počas nasledujúcej turistickej sezóny. Tento rok bol hrad doslova ťahákom letnej sezóny a návštevnosť sa oproti roku 2019 zvýšila o 40 %

Foto: PSK