Skip to content
Menu
Menu

Do súťaže Dedina roka 2021 je zapojených sedem obcí z PSK

Prečítať článok

Súťaž Dedina roka 2021 má za sebou veľmi dôležitú hodnotiacu časť, a to samotnú prezentáciu svojej obce pred národnou hodnotiacou komisiou. V júni sa uskutočnili prezentácie v obcí Dlhé Klčovo, Hertník, Kapušany, Kladzany, Lúčka, Sedliská a Stebník z Prešovského samosprávneho kraja. Samotná prezentácia má podľa podmienok súťaže presnú dĺžku trvania 3 hodiny.

V tejto prezentácii samosprávy v spolupráci s občanmi, ako aj miestnymi združeniami a spolkami, ukázali a predviedli všetko, čím vytvárajú podmienky pre život v obci.

Aj keď v tomto krátkom čase nebolo možné národnej hodnotiacej komisii a hosťom ukázať všetko pekné a užitočné veríme, že svojimi nápaditými prezentáciami všetkých  určite silne oslovili.

Z 29 slovenských obcí je až 7 z Prešovského kraja. Boli totiž presvedčení, že majú čo ukázať ostatným samospráva ma stať sa príkladom v snahe o rozvoj vidieka.

Ako to bolo v Kapušanoch pri Prešove?

Prítomnú komisiu a hostí privítala pred obecným úradom starostka obce Slávka Guteková spolu so zástupcami samosprávy, zamestnancami úradu a mužskou speváckou  skupinou Kapušanske richtaroše, ktorí sa predviedli uvítacím spevom.

V  obradnej miestnosti obecného úradu starostka obce spolu so zamestnancami    odprezentovali všetky hlavné oblasti svojej samosprávnej, spoločenskej a kultúrnej činnosti. Prítomní si mohli pozrieť fotodokumentáciu  na  výstavných paneloch a pultoch.

Nasledovala prehliadka základnej školy s materskou školou, súkromnej základnej umeleckej  školy vrátane kultúrneho programu, Parku sv. Cyrila a Metoda, športového areálu, miestneho obuvníka, farského Kostola sv. Martina, denného centra, Kapušianskeho hradu.

Po prezentácii obce bola hodnotiaca komisia  pozvaná na krátke občerstvenie pripravené z miestnych produktov  v komplexe Farmer Area.

Zdroj: PSK