Skip to content
Menu
Menu

Do univerzitnej včelnice pribudol slovinský úľ od prezidentky SR

Včelnica, ktorá slúži na výučbu včelárstva na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) má nový prírastok. Ide o tradičný slovinský úľ, ktorý dostala ako dar prezidentka SR Zuzana Čaputová od Veľvyslanectva Slovinskej republiky. Tá sa ho rozhodla venovať študentom PU.

Prešovská univerzita zaradila minulý akademický rok do vzdelávacieho programu v letnom semestri nový predmet včelárstvo. Cieľom výučby je naučiť poslucháčov základom včelárstva, oboznámiť ich s hlavnými problémami, ktoré sú spojené so súčasným chovom včiel, ale predovšetkým ich viesť k pozitívnemu prístupu k životnému prostrediu.

Výberový predmet je určený pre študentov z rôznych vedných odborov a aktuálne ho navštevuje 17 študentov. Tí praktickú časť výučby absolvujú v univerzitnej včelnici, ktorej súčasťou je desať včelstiev s celkovým počtom okolo 300 tisíc včiel. Do univerzitnej včelnice aktuálne pribudol ďalší prírastok v podobe takmer dvojmetrového úľa pochádzajúceho zo Slovinska.

„Naša univerzita sa hlási k stratégii budovania tzv. zelenej univerzity. Zriadením univerzitnej včelnice sme chceli prispieť jednak k ozdraveniu ekosystému v meste Prešov, ale tiež získať pre včelárstvo mladú generáciu. Pani prezidentke ďakujeme a pevne veríme, že si aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti nájde čas navštíviť našu univerzitu a budeme jej môcť osobne ukázať túto našu zelenú iniciatívu,“ uviedol pri preberaní daru rektor univerzity Peter Kónya.

Veľvyslanec Slovinskej republiky v Bratislave Gregor Kozovinc.

Jeho slová následne doplnil veľvyslanec Slovinskej republiky v Bratislave Gregor Kozovinc, ktorý sa teší, že tradičný slovinský úľ bude mať praktické využitie pre študentov v rámci výučby včelárstva. „Je dôležité aby študenti nevnímali včelárstvo len ako produkciu medu ale hlavne, aby poznali jeho pravý význam a dôležitosť pre našu budúcnosť.“

Otvorenú zelenú politiku presadzuje aj prezidentka SR a jej prezidentská kancelária, ktorej je blízka téma ochrany životného prostredia a riešenia klimatickej krízy. „V rámci projektu zelená kancelária 2030 realizujeme rôzne aktivity, vrátane podpory návratu včiel do sídlených prostredí. Podporou včelárstva a vzdelávania na Slovensku chceme prispieť k ochrane a tvorbe životného prostredia a biodiverzity,“ ozrejmil Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie.

Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie.

Podľa jeho slov sú v prezidentskej záhrade inštalované tri včelie rodiny, z ktorých následne pochádza originálny darček pre prezidentské návštevy, a to v podobe medu ako vedľajšieho produktu tohto klimatického snaženia.

„Je pre nás veľkým potešením, že si nás vybral veľvyslanec Slovinskej republiky a prezidentská kancelária, ktorí sa nám rozhodli darovať úľ práve zo Slovinska, kde sa zrodila myšlienka Svetové dňa včiel. Slovinský úľ bude včelnicu nielen skrášľovať, ale bude pre nás mementom, že včelárenie nemá byť iba o mede a zisku, ale predovšetkým o starostlivom prístupe k životnému prostrediu, v ktorom včely majú nezastupiteľné miesto,“ zdôraznil univerzitný včelmajster Stanislav Kowalski.

Univerzitný včelmajster Stanislav Kowalski

Ako dodal, slovinský úľ je svojou skladbou netradičný, keďže v univerzitnej včelnici sa nachádzajú úľové zostavy s prístupom pre včely zboku, slovinský úľ má tento prístup zozadu. „Ja osobne som s takým úľom ešte nepracoval, ale je to nová výzva ako pre mňa, tak aj pre študentov, aby si vedeli porovnať rôzne technológie včelárstva,“ ozrejmil Kowalski z Občianskeho združenia Komunitná včelia záhrada, ktorá spolupracuje s Prešovskou univerzitou už niekoľko rokov.

Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec