Skip to content
Menu
Menu

Dobrovoľníci so srdcom na dlani získali ocenenia

V Prešove už po 21. krát ocenili dobrovoľníkov: sú medzi nimi aktívni mladí ľudia, dobrovoľníci z hraníc, ale aj organizácie s dlhoročnou tradíciou. Rekordný ročník oceňovania Krajské Srdce na dlani sa uskutočnil 5. decembra 2022 v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Prešovské dobrovoľnícke centrum už po 21. raz zorganizovalo oceňovanie dobrovoľníkov Krajské Srdce na dlani. V roku 2022 prijalo od verejnosti rekordných 67 nominácií, z ktorých napokon hodnotiaca komisia vybrala 17 ocenených. Prešovský kraj bude mať svoje zastúpenie aj na celonárodnom oceňovaní Dobrovoľník roka 2022.

„Minulý rok sme prijali 39 nominácií a považovali sme to za obrovský úspech, nakoľko išlo o najvyššie číslo od začiatku tradície oceňovania. Tento rok sa však toto číslo blížilo sedemdesiatke, čo bolo pre všetkých obrovským prekvapením, vďaka ktorému stále vidíme ochotu ľudí dobrovoľnícky pomáhať a prispievať tak k lepšej spoločnosti pre nás všetkých,“ uviedla koordinátorka Krajského Srdca na dlani 2022 a manažérka Prešovského dobrovoľníckeho centra, Júlia Markovičová.

Najdôležitejším bodom večera bolo samotné odovzdávanie ocenení v celkovo ôsmich kategóriách. O ocenených rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia. V roku 2022 mala komisia 11 členov, predsedal jej Dušan Demčák, riaditeľ ZpS Harmónia a aj tentoraz hodnotila rekordný počet nominácií. Tých prišlo do stanoveného termínu 10.11.2022 až 67, čo je najviac za 21-ročnú históriu oceňovania v Prešovskom kraji. Keďže štyri nominácie sa týkali tých istých osôb či organizácií, členovia komisie hodnotili 63 unikátnych nominácií, z ktorých vybrali 17 najinšpiratívnejších príbehov a rozhodli sa udeliť im ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2022”.Spolu 9 nominácií sa rozhodla komisia posunúť na národné oceňovanie dobrovoľníkov – DOBROVOĽNÍK ROKA 2022, ktoré sa uskutoční v marci 2023 v Bratislave.

Ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2022” získali:

V kategórii DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA pomáhajúci/a v Prešovskom kraji:
● TOMÁŠ BERKA (Okružná, okr. Prešov) za organizovanie verejných zbierok pre rodiny s deťmi s vážnymi diagnózami.
● DENISA PETROVÁ (Hertník, okr. Bardejov) angažovaná stredoškoláčka, ktorá je aktívna v mnohých spoločenských témach a sama je iniciátorkou veľkého množstva aktivít na pomoc druhým.
● DARINA KOSTÍKOVÁ (Bardejov) predsedníčka Ligy proti reumatizmu Bardejov, ktorá už viac ako desať rokov pomáha ľuďom s reumatickými ochoreniami a ich rodinám. – Nominácia bola postúpená na národné oceňovanie.

V kategórii DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA pomáhajúci/a v zahraničí:
● JURAJ LEDECKÝ (Nemešany, okr. Levoča) za pôsobenie na ročnej misii v rehabilitačnom centre v hlavnom meste Kene, Nairobi, kde sprevádza miestnych chlapcov v ich resocializačnom procese.
● MATÚŠ VALKO (Spišské Bystré, okr. Poprad) za humanitárnu pomoc pre ukrajinských obyvateľov, ktorú sám distribuuje do najviac zasiahnutých oblastí krajiny a pomáha aj s evakuáciou obyvateľov. – Nominácia bola postúpená na národné oceňovanie.

V kategórii KOORDINÁTOR a KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK v Prešovskom kraji:
● ANNAMÁRIA KAŇOVÁ (Prešov) za prácu s mladými dobrovoľníkmi v Gréckokatolíckej charite Prešov, s ktorými sa pravidelne zapája do Týždňa dobrovoľníctva, Národného týždňa charity a ďalších dobročinných aktivít a zbierok. A za koordináciu dobrovoľníkov v Ubli po začiatku konfliktu na Ukrajine.
● KATARÍNA FRIMEROVÁ (Prešov) dlhoročná štatutárka a koordinátorka dobrovoľníkov v Rodinnom oddychovom centre EMERKA, iniciátorka mnohých spoluprác a aktivít pre rodiny s deťmi. – Nominácia bola postúpená na národné oceňovanie.

V kategórii DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA v Prešovskom kraji:
● ANDREJ SPIŠÁK a JOZEF SPIŠÁK (Proč, okr. Prešov) bratia kňazi pomáhajú už od začiatku covidovej pandémie vo Svidníckej nemocnici, kde sa stali neodmysliteľnou súčasťou tímu interného oddelenia. Pomáhajú nielen s duchovnými činnosťami, ale aj so sprevádzaním pacientov na vyšetrenia, roznášaním stravy či pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia oddelenia.
● DOBROVOĽNÍCI UBĽA (Ubľa, okr. Snina) neformálna dobrovoľnícka skupina, ktorá bez predchádzajúcich skúseností a bez príslušnosti k akejkoľvek organizácií svojpomocne vytvorila funkčný odídenecký tábor na hraničnom priechode Ubľa v časoch najväčšieho náporu prichádzajúcich ukrajinských občanov.  Nominácia bola postúpená na národné oceňovanie.

V kategórii DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT/PROGRAM v Prešovskom kraji:
● CESTA NADĚJE ŽIVOTA (okr. Bardejov a Stará Ľubovňa / medzinárodná organizácia) je projektom asi 80 Slovákov a Čechov pôsobiacich vo vnútrozemí Ukrajiny, kde pomáhajú s distribúciou humanitárnej pomoci, s organizáciou humanitárnych koridorov a boli medzi prvými dobrovoľníkmi, ktorí po vypuknutí konfliktu prekročili ukrajinské hranice.
● rescueROOM (okr. Prešov) projekt občianskeho združenia Prvá pomoc zážitkom, ktorého cieľom je priblížiť prvú pomoc širokej verejnosti interaktívnou a zároveň realistickou formou, aby tak pomohli s prekonaním strachu z podávania akútnej prvej pomoci. Na projekte sa dobrovoľnícky podieľajú mnohí lekári, záchranári a zdravotnícki študenti. – Nominácia bola postúpená na národné oceňovanie.

V kategórii PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA v Prešovskom kraji (v tejto kategórii postúpili na národné oceňovanie obe organizácie):
● Občianske združenie Expression (Spišská Belá, okr. Kežmarok) za dlhodobú prácu s mládežou, so slovenskými a zahraničnými dobrovoľníkmi a za aktivity súvisiace s bezpečným priestorom pre mládež Pôjd a FACE club, kde sa pravidelne organizujú vzdelávacie a spoločenské aktivity pre mladých ľudí.
● RELEVANT n.o. (Prešov) za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou, s mladými ľuďmi z marginalizovaných komunít, za prácu so seniormi a za aktívne zapájanie dobrovoľníkov do všetkých svojich aktivít vrátane činnosti Café Relevant a Klubovne Puzzle.

V kategórii DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC v Prešovskom kraji:
● MAREK ZAJAROŠ (okr. Svidník) podnikateľ, ktorý spolu so svojou manželkou a priateľmi dlhodobo a adresne pomáha konkrétnym rodinám v núdzi aj ľuďom bez domova materiálne alebo finančne. Spolupracuje pri organizovaní potravinových zbierok a podarilo sa mu zabezpečiť sklad humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.
● manželia BRIGITA a TOMÁŠ BILÍ (Lenartov, okr. Bardejov) organizujú pravidelné stretnutia a vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých v rómskej osade v Lenartove. Pre komunitu pripravujú aj výlety, športové aktivity a ďalšie komunitné udalosti, vďaka čomu prispeli k lepšej súdržnosti obyvateľov a k ochote všetkých pomáhať si navzájom. – Nominácia bola postúpená na národné oceňovanie.

V kategórii MIMORIADNE OCENENIE v Prešovskom kraji:
● RÓBERT NÉMETHI (Prešov) za svoje tiché občianske hrdinstvo pri záchrane zranených ľudí po tragickom výbuchu plynu na prešovskom sídlisku v roku 2019.
● DANIELA BARŇÁKOVÁ (Prešov) založila občianske združenie Iniciatíva žien Prešov, ktoré šíri osvetu v oblasti predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej zdravotnej starostlivosti, vďaka čomu už dosiahli viacero zlepšení v pôrodných právach a podmienkach pre prešovské mamičky. – Nominácia bola postúpená na národné oceňovanie.

Galavečerom sprevádzal Filip Lenárth, moderátor a herec Divadla Jonáša Záborského. O sprievodný program sa postarali talentovaní lokálni hudobníci. Program otvoril DOMI HALY s jeho klavírnou hudbou. Nasledovala mladá prešovská speváčka ALEXANDRA TKÁČOVÁ s gitarovým doprovodom a trojicu hudobných vystúpení uzatvorila kapela AKUSTIKA v komornom zložení. Všetci účinkujúci sa počas večera sami stali dobrovoľníkmi, keďže vystúpili na podujatí bez nároku na honorár a priamo tak vyjadrili dobrovoľníkom svoju podporu a uznanie.

Viac o jednotlivých ocenených príbehoch a nomináciách sa dozviete v príspevkoch Prešovského dobrovoľníckeho centra na Facebooku. Predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra, Petra Gerhartová vyjadrila na oceňovaní vďaku nielen nominovaným a oceneným, ale aj partnerom a sponzorom galavečera.

Záštitu nad podujatím “Krajské Srdce na dlani 2022” prevzali predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a primátor mesta Prešov František Oľha. Na celoslovenskej úrovni záštitu prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Srdce na dlani je projekt podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Tohtoročné odovzdávanie ocenení podporilo aj niekoľko sponzorov a partnerov.

Zdroj:  Prešovské dobrovoľnícke centrum, o. z.
Foto: Matúš Maťufka