Skip to content
Menu
Menu

Krajská samospráva pripravila Vianočnú burzu pomoci

Úrad Prešovského samosprávneho kraja sa v pondelok 12. decembra otvára širokej verejnosti počas Vianočnej burzy pomoci. Podujatie s charitatívnym rozmerom prinesie stánky s vianočnými produktami. Výťažok z ich symbolického predaja pomôže núdznym v kraji. Prerozdelí sa medzi žiadateľov krajskej nadácie ešte pred vianočnými sviatkami.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) organizuje Vianočnú burzu pomoci. Jej zámerom je prostredníctvom symbolického predaja vianočných výrobkov pomôcť jednotlivcom a  rodinám v Prešovskom kraji, ktorí sa ocitli v hmotnej či zdravotnej núdzi. Krajská samospráva charitatívne vianočné podujatie pripravila v spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny, ako aj strednými školami a zariadeniami sociálnych služieb, ktoré zriaďuje. Podujatie odštartuje v pondelok 12. decembra o 9.30 hod. v priestoroch vstupného foyer budovy Úradu PSK na Námestí mieru č. 2 v Prešove.

Som rád, že sa podarila dobrá vec. A to vďaka našim stredným školám a zariadeniam poskytujúcich sociálne služby, ktorí neváhali priložiť ruku k dielu a pripraviť s nami toto milé charitatívne podujatie. Naša burza ponúkne vianočné pečivo a  taktiež jedinečné výrobky prijímateľov sociálnych služieb, ktoré s veľkým nasadením vyrábali niekoľko týždňov. Zamestnanci niektorých našich zariadení prispeli do burzy aj finančným darom. Jej súčasťou budú taktiež originálne výrobky a ozdoby od našich škôl . To všetko si bude môcť aj verejnosť kúpiť za symbolický príspevok. Ten  pred Vianocami prerozdelíme ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Verím, že im v tomto výnimočnom čase prinesieme do ich životov aspoň trochu svetla a radosti,“ priblížil plánované podujatie predseda PSK Milan Majerský.

Počas Vianočnej burzy pomoci PSK bude vo vestibule jeho sídla v Prešove konkrétne pripravených do desať predajných stánkov. V troch budú ponúkané vianočné produkty, sviečky, vankúše, ikebany či mydlá vyrobené prijímateľmi sociálnych služieb, a to CSS Clementia Ličartovce z okr. Prešov, DSS v Jabloni (okr. Humenné) a CSS Kežmarok. Päť predajných stánkov obsadia župné stredné školy – Spojená škola, Stará Ľubovňa; SOŠ hotelová, Horný Smokovec; SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok; SOŠ gastronómie a služieb Prešov a SOŠ Obchodu a služieb z Humenného. Samostatný stánok ponúkne vianočný punč a ďalšie dary poskytnuté do burzy zamestnancami Úradu PSK.

Predaj všetkých produktov vo Vianočnej burze pomoci bude symbolický. Výťažok z nej je určený pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny a jej žiadateľom o pomoc a časť aj pre občianske združenia fungujúce pri zariadeniach sociálnych služieb krajskej samosprávy.

Vianočné podujatie prešovskej župy potrvá v pondelok 12. decembra do popoludňajších hodín, presnejšie do 16.00 hod.

Daša Jeleňová