Skip to content
Menu
Menu

Dom smútku v Nižnej Šebastovej sa po rokoch stal dôstojným pietnym miestom

Prečítať článok

(ako) – Dom smútku v mestskej časti Nižná Šebastová bol postavený v roku 1993. Po čiastkových opravách v roku 2010 a 2014 však stále zatekalo do jeho interiéru cez plochú strechu a okná. Dostal sa až do dezolátneho stavu. Tento rok dalo mesto toto pietne miesto kompletne zrekonštruovať.

V rámci stavebných prác na Dome smútku v Nižnej Šebastovej boli odstránené poškodené časti omietok a kompletne sa obnovila fasáda. Drevené prvky na fasáde boli ošetrené novým náterom. Dom smútku má konečne aj novú, kvalitnejšiu strechu. Na streche pribudli nové klampiarske prvky a nový bleskozvod. Na hlavnom i bočnom vstupe boli vymenené dvere, vrátane okien, a rovnako aj interiérové dvere a svietidlá. Dom smútku má aj bezbariérový vstup.

„Okolo objektu bol zhotovený okapový chodník z premývaného kameňa pre odvod vody. Všetky strešné vpuste sa napojili na nové dažďové zvody zaústené do dažďovej kanalizácie. Nainštalované boli aj vsakovacie jamy pre dažďovú vodu. Potrebné bolo opraviť aj strop, ktorý bol zatečený od strechy, a dom smútku aj nanovo vymaľovať,“ popísala úpravy tlačová referentka na prešovskej radnici Lenka Šitárová.

Nové kúrenie s infrapanelmi

V interiéri pribudol tiež drevený podhľad. Parkety vybrúsili a nanovo nalakovali. Opravená bola aj uvoľnená kamenná dlažba. Pozostalým, ktorí sa prídu rozlúčiť s blízkymi na poslednej ceste už nebude zima. V Dome smútku je totiž nové kúrenie s infrapanelmi. Zaujímavosťou je, že infrapanely sú v zázemí biele, no v sále sú veľmi nenápadné, pretože zvonku vyzerajú ako fotografie, ktoré dotvárajú interiér. Nové je aj ozvučenie a TV.

Rekonštrukciu Domu smútku v Nižnej Šebastovej urobila spoločnosť UNH spol. s r.o. Ľubotice a celkové náklady boli  143 164 eur.

 

Foto: presov.sk