Skip to content
Menu
Menu

Dve stredné školy v Prešove od septembra zrušia

(ako) – Krajskí poslanci na zasadnutí v pondelok 21. júna rozhodli o racionalizácii stredných škôl. V Prešovskom kraji zrušia päť škôl. Dve z nich sú v Prešove. Konkrétne ide o Obchodnú akadémiu na ulici Volgogradskej a SOŠ podnikania na Masarykovej ulici.

Zo siete stredných škôl bude vyradená aj Stredná odborná škola (SOŠ) služieb v Stropkove, Gymnázium na Ulici Duchnovičovej v Medzilaborciach a SOŠ polytechnická Andyho Warhola v Medzilaborciach. Tieto školy, vrátane dvoch prešovských, budú oficiálne fungovať do konca augusta.

„Nie je to ľahká, nie je to radostná úloha, ale som presvedčený, že robíme rozhodnutia, na konci ktorých bude možno menšia, ale lepšia, flexibilnejšia a efektívnejšia sieť škôl,“ povedal poslanec Marián Damankoš, ktorý je zároveň predsedom školskej komisie PSK.

Zmeny sa dotknú aj dopravnej školy

Sídlo Strednej odbornej školy dopravnej sa od septembra zmení. Presťahuje sa do uvoľnených priestorov na Volgogradskú ulicu. Súvisí to s rekonštrukciou krajskej knižnice na Konštantínovej ulici. Pre naprojektované stavebné práce by totiž dopravná škola prišla o telocvičňu.

„Rozhodli sme sa presunúť sídlo Strednej odbornej školy dopravnej z Konštantínovej na Volgogradskú. Dôvodom je fakt, že technické vybavenie týkajúce sa športovej prípravy je tam zabezpečené, a teda dá sa fungovať v normálnom režime,“ vysvetlil šéf odboru školstva Ján Furman. Sťahovanie bude niečo stáť, ale vynaložené financie budú nižšie, ako keby mali pre dopravákov postaviť novú telocvičňu.

Čo bude platiť od septembra?

V troch okresoch Prešovského kraja tak bude uzavretý proces optimalizácie stredných škôl.  Tromi všeobecne záväznými nariadeniami (VZN) bolo schválené zriadenie elokovaného pracoviska v Stropkove v rámci SOŠ elektrotechnickej. Ďalej vznik Spojenej školy v Medzilaborciach, ktorá bude mať dve organizačné zložky a to je Gymnázium a SOŠ Andyho Warhola, a tretie VZN je schválenie Spojenej školy na Masarykovej ulici v Prešove, ktorá bude mať organizačné zložky – Obchodnú akadémiu a SOŠ podnikania s jej organizačnými zložkami.