Skip to content
Menu
Menu

Fakulta zdravotníckych odborov spolupracuje so sieťou polikliník a nemocníc

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove (PU) a spoločnosť ProCare, a. s., Svet zdravia, a. s sa rozhodli potvrdiť doterajšiu vzájomnú spoluprácu, ktorú spečatili podpisom memoranda.

Memorandom o vzájomnej spolupráci podpísali dekanka Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) PU Štefánia Andraščíková a za Svet zdravia, a. s predseda predstavenstva Radoslav Čuha. Ciele spolupráce sú zamerané predovšetkým na vzdelávaciu, výskumnú a konzultačnú činnosť v oblasti rozvoja odborných znalostí študentov, zdravotníckych pracovníkov a pedagógov fakulty a zdravotníckych zariadení.

„So spoločnosťou Svet zdravia, a. s. intenzívne spolupracujeme už niekoľko rokov. Podpísanie memoranda preto vnímam ako potvrdenie a zároveň rozšírenie doterajšej dobrej spolupráce, ktorá bude pevne verím prospešná pre obe strany aj naďalej,“ uviedla pri podpise memoranda dekanka Štefánia Andraščíková.

Prínosom spolupráce je podľa jej slov uvedomenie si a rozšírenie profesionálneho aj osobného pohľadu študenta na systém a organizáciu práce v iných zdravotníckych zariadeniach, prenos skúseností a vedomostí z iných zdravotníckych pracovísk, interpersonálne vzťahy, hodnotenie a prístup k študentom na iných pracoviskách. Neoceniteľné je i vyhľadávanie a stabilizácia kvalitných personálnych zdrojov pre zdravotnícke zariadenia, a taktiež motivácia študentov a pedagógov posúvať sa vo svojom osobnostnom a profesionálnom rozvoji v komparácii a v spolupráci s externým prostredím.

 

Zmluvné strany sa taktiež dohodli spolupracovať v oblasti zabezpečenia odborných praxí (klinické cvičenia, súvislá prax, letná prax počas príslušného akademického roka) a semestrálnych stáží pre študentov v nemocniciach, ktoré Svet zdravia prevádzkuje za účelom nadobudnutia informácií a praktických skúseností. „Nemenej dôležitá je aj participácia na vzdelávaní a výučbe formou prednášok a odborných seminárov zo strany odborníkov z praxe zo Sveta zdravia a. s, ako aj spolupráca pri realizácii prieskumov, výskumov či vedecko-výskumných projektov, “ priblížil predseda predstavenstva Radoslav Čuha.

Vzájomná kooperácia bude pozostávať aj z participácie na záverečných prácach, mentorstva odborníkov Svetu zdravia a. s. na soft skills výučbe mentorov, ale i otvorenia vzdelávacej platformy Elearning a edukačných materiálov pre zamestnancov zdravotníckych zariadení Svetu zdravia. Prieniky budú hľadať taktiež pri podpore pre zmenu kompetencií sestier, v oblasti poradenstva z klinickej praxe pri tvorbe alebo aktualizácii, či rozširovaní študijných programov, špecializačného a certifikačného štúdia vo vzťahu k požiadavkám praxe.

Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec, CCKV PU