Skip to content
Menu
Menu

Financie PSK prispeli k modernizácii ďalších zariadení sociálnych služieb

Krajské financie prispievajú aj k zvyšovaniu úrovne bývania v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby seniorom a ľuďom odkázaným na nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Prešovský samosprávny kraj (PSK) nedávno prostredníctvom svojej grantovej schémy pomohol vynoviť Gerion senior centrum v Zámutove a Charitný dom Lipany.

Verejnoprospešných projektov, ktoré zlepšujú život ľudí v oblasti športu, cyklodopravy, kultúry či sociálneho zabezpečenia, pribúda v Prešovskom kraji aj vďaka dotačnej schéme PSK. Zelenú dala napríklad projektovým zámerom v zariadeniach sociálnych služieb v Zámutove a v Lipanoch. Zrealizovať sa mohli konkrétne vďaka Výzve pre región a dotáciám kraja, ktoré sú spolu vo výške 94 600 eur.

Gerion senior centrum v Zámutove (okr. Vranov nad Topľou) má atraktívnejší vzhľad zvonku i zvnútra. Zateplila a vynovila sa fasády jeho budovy a opravou prešiel tiež tunajší interiér. V zariadení sa vymaľovali všetky izby, spoločné priestory, sociálne zariadenia, kuchyňa, šatne či kancelárie. Taktiež sa tu opravili steny, poškodená dlažba i sadrokartón a zrealizovala dezinfekcia interiéru parným strojom. Projekt všeobecne vylepšil energetickú bilanciu objektu a najmä prispel k zvýšeniu úrovne bývania klientov, ktorí v zariadení žijú. Všetky zmienené práce umožnili krajské financie, ktoré sú vo výške 54 600 eur.

Arcidiecézna charita Košice mohla vďaka 40-tisícovej dotácii prešovskej župy zrealizovať prestavbu jedného zo svojich objektov – Charitného domu Lipany v okrese Sabinov. Projekt sa zameral na zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie pohybu imobilných osôb, ktorým sú tu poskytované sociálne služby, a to výstavbou osobného výťahu. Výstavba osobného výťahu je prioritnou súčasťou komplexnej modernizácie zariadenia, ktorá zahŕňa dispozičné zmeny úpravy hlavného objektu, prístavbu dvoch výťahových šácht, prestrešenie existujúcej terasy a časti átria. Vybudovaním záložného zdroja v následnej etape v budúcnosti tento výťah bude spĺňať aj požiadavky na evakuáciu.

Sociálna oblasť je v primárnom záujme prešovskej krajskej samosprávy dlhodobo. Do realizácie zmysluplných projektov z tejto sféry za posledných päť rokov v rámci dotácií investovala takmer 1,2 milióna eur.

Zdroj: PSK