Skip to content
Menu
Menu

Jarková ulica bude sedem dní uzavretá

(ako) – Jarková ulica v centre mesta bude od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020 kompletne uzavretá v úseku približne 500 metrov. Konkrétne v úseku od križovatky s ulicou Tkáčskou po vjazd na ulicu Suchomlynskú. Dôvodom je rekonštrukcia kanalizácie, ktorú bude realizovať Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Ako informoval hovorca radnice Vladimír Tomek, tento úsek bude označený dočasným dopravným značením. „Náhradné parkovanie vozidiel bude možné na existujúcich parkoviskách v okolí ulice Jarková. Dopravný prístup na Jarkovú ulicu bude možný iba zo Šarišskej ulice. Výjazd bude možný len na ulice Suchomlynská, Baštová a Hlavná z konca Jarkovej ulice,“ uviedol Tomek.

Mesto uložilo vodárom podmienky

Mesto Prešov ako príslušný cestný správny orgán stanovilo zhotoviteľovi stavby niekoľko podmienok:

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť podľa možností a charakteru stavebných prác vytvorenie bezpečného koridoru pre peších po celej dĺžke jednotlivých úsekov stavby na Jarkovej ulici, ako aj priečnych prepojení v priestore jednotlivých križovatiek a parkoviska.

Zhotoviteľ stavby bude v dostatočnom časovom predstihu informovať obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na Jarkovej ulici o plánovanej uzávierke a obchádzkových trasách, o prístupe k nehnuteľnostiam, respektíve o iných dočasných zmenách vyvolaných uzávierkou.

Žiadateľ zodpovedá na aktuálnosť dopravného značenia počas celej doby uzávierky. V prípade nedodržania daných podmienok znáša všetky právne dôsledky.

Ak v dôsledku rekonštrukcie dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene, žiadateľ je povinný okamžite zabezpečiť ich opravu a odstránenie poškodení na vlastné náklady.

 

Foto: presov.sk, pk