Skip to content
Menu
Menu

Jubilejný ročník Akademického Prešove vyvrcholíl happeningom na Hlavnej ulici

Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, známy ako Akademický Prešov, píše svoju 55. kapitolu. Festival, ktorý už tradične hostí študentské, poloprofesionálne a profesionálne slovenské a zahraničné divadlá vyvrcholil včera (30. septembra) o 16 hod. pouličným divadlom Parada – Happening, ktoré sa odohrá na Hlavnej ulici v Prešove v intenciách karnevalového sprievodu.

V poradí 55. ročník Akademického Prešova sa mal pôvodne uskutočniť v apríli 2021, no z dôvodu presunu dvoch dní z predošlého ročníka, ktoré sa neodohrali pre náhle sa šíriacu druhú vlnu pandémie, ho organizátori presunuli na termín od 27. – 30. 9. 2021.

Hosťami tohtoročného festivalu Akademický Prešov boli v predošlých ročníkoch profesionálne, poloprofesionálne a amatérske divadelné súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín.

Okrem študentských divadiel súťažili jeho účastníci aj kategóriách ako vlastná literárna tvorba, umelecký preklad, mediálne filmové umenie. „Na tohtoročnom Akademickom Prešove sa okrem domácich vysokoškolákov predstavili aj študenti z Bratislavy, Ružomberka Košíc a Prešova, ktorí sa zapájajú do viacerých inšpiratívnych divadelných workshopov. Pozoruhodná bola i účasť súborov združujúcich mladších amatérskych interpretov, ktorí sa v tomto roku napríklad zúčastňujú pouličného divadla renomovaného hosťujúceho súboru KTO z Krakova na Pešej zóne v posledný deň festivalu“, uviedol dramaturg festivalu Miron Pukan.

Organizátori sa i v tomto roku usilujú aktivizovať divadelné umenie na stredných školách, ktoré tak môžu pripraviť na umeleckú dráhu budúce osobnosti nielen slovenskej kultúry – hercov, scenáristov, dramaturgov, režisérov v divadle, ktorí sa formujú aj vďaka tomuto podujatiu už vyše polstoročie.

V rámci programu festivalu sa predstavili napríklad Divadlo Actor Košice, ktoré uviedlo vo svojej úprave známe dramatické dielo s prvkami absurdity Stroskotanci niekde na mori poľského tvorcu Sławomira Mrożka. Nechýbali ani Divadlo Konja Košice s Głowackého modernistickou hrou Antigona v New Yorku, Crocus Civitas Košice s hudobnou rozprávkou Kačky Rapotačky, Divadelné štúdio RosArt Ružomberok s postmodernistickým textom Solitarita súčasnej poprednej dramatičky Gianini Cárbunariu a mnohí iní.

„Z hostí je treba spomenúť tiež Divadlo Colectivo Priekopník Veverička Levice, Divadlo Kontra Spišská Nová Ves, ako aj zahraničné divadlá brnenské divadlo Husa na Provázku s klauniádno- kabaretnou inscenáciou Takt a moskovské Divadlo Liki i Ľubvi, ktoré si svojou hrou pripomenulo slávneho ruského herca, básnika, pesničkára a skladateľa Vladimíra Vysockého,“ priblížil dlhoročný riaditeľ festivalu Karol Horák.

Jedným z vrcholov tohtoročného festivalu je krakovský súbor európskeho formátu KTO, ktorý uzavrie festival pochôdzkovým divadlom Parada – Happening na Hlavnej alebo Prešovské teatrum mundi s klaunskými, cirkusovými a varietnými číslami s ich rozličným svetelným a zvukovým ozvláštnením v intenciách karnevalového sprievodu.

„Bohatosťou tematických, druhových a žánrových foriem prezentovaných inscenácií reaguje festival aj na pohnuté (ne)časy spojené s neutíchajúcou pandémiou,“ dodáva riaditeľ festivalu.

Jedným zo špecifík 55. ročníka Akademického Prešova je to, že sa organizátori v rámci sekcie Vzdelávanie divadlom pokúsili presunúť ťažisko divadelného umenia aj do Košíc, kde v prvý deň festivalu mohli jeho účastníci zhliadnuť inšpiratívne baletné predstavenie tematizujúce tabu tému – dramatický príbeh Milady Horákovej spojený s politickými procesmi 50. rokov na Slovensku.

Jednotlivé podujatia, na ktoré je vstup voľný, sa uskutočnili v priestoroch experimentálnej sály Divadla Jonáša Záborského, v malej a veľkej sále Divadla Alexandra Duchnoviča, v Katolíckom kruhu, kaviarni Libresso a Čukoláde.

Vyhlasovateľom Súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska – Akademický Prešov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Rektorát Prešovskej univerzity v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a Občianske združenie Akademický Prešov. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke http://ff.unipo.sk/ap .

Anna Polačková