Skip to content
Menu
Menu

RUKA TATRANU PODANÁ / Otvorený list mestu Prešov

Vážená pani primátorka, vážené poslankyne, vážení poslanci!
Vážení páni: Ľuboš Micheľ, Stanislav Šesták, Martin Jakubko!
Všetci prešovskí fanúšikovia športu!

Priveľa pesimizmu začína byť cítiť v Prešove. Akoby sa negativita stávala každodennou prítomnosťou….nedá sa, mohlo sa, nestalo sa, zmenilo sa, pokazilo sa…sú často počuté komentáre komunálnej politiky z najvyšších miest.

Avšak dnes, v čase celospoločenského marazmu, je o to dôležitejšie, aby angažovanosť a zomknutosť smerovala k dobrým a pozitívnym cieľom. Snáď sa nikto nebude sporiť, že spoločenské dôsledky doby a pandémie sa ukazujú ako faktor, ktorý nás ovplyvní oveľa silnejšie akoby sme si v začiatkoch mysleli. A samozrejme, deti sú skupinou, na ktorej sa to podpíše najviac. Sociálna izolácia, absencia pohybu a šport na okraji záujmu, vytláčaný virtuálnou realitou sa podpísali pod mnohé problémy detí a mládeže.
Je zarážajúce, ako nesystémovo a macošsky sa komunálna politika správa k podpore športu, vytváraniu príležitostí pre šport detí, či pomoci pre tých, ktorí šport robia na „vlastné triko“.

My všetci sme zodpovední za to, ako sa postavíme k tomu, že šport je pre deti v mnohom kľúčový vývinový faktor. Šport je prostriedkom integrácie detí do kolektívu. Spája, pomáha akceptovať rozdielnosti, vytvára tendencie detí k spoločným hodnotám, učí ich uznávať princípy fair play. Šport privádza deti k dynamickému spôsobu života a užitočnému tráveniu voľného času. Vedie k pohybu a zdravému životnému štýlu.

Vítam fakt, že Tatran Prešov sa stal mestským futbalovým klubom. Nebudem hovoriť o tom, že strane mesta chýba krátkodobá, strednodobá a dlhodobá koncepcia fungovania klubu, s konkrétnym a deklarovaným finančným krytím. Pozitívne je, že tu máme silnú motiváciu, skúsenosti, kontakty a dennodennú, nezištnú a dobrovoľnú prácu trojice Micheľ, Šesták, Jakubko. Týchto ľudí osobne poznám a verím im. Doteraz stačilo mať futbal v krvi. Dnes musíme cítiť zodpovednosť, ktorá začína pri mládeži a deťoch. Rozhodli sme sa preto podať pomocnú ruku novému Tatranu Prešov a v tejto zúfalej situácii, keď klub nevlastní ani jedno regulérne ihrisko ponúknuť mládeži priestory ihrísk v Jazdeckom areáli bezplatne po dobu ďalších piatich rokov. Vnímam to ako príležitosť a potenciál, ktorý dokážeme zveľadiť tak, aby mládež Tatranu Prešov napredovala a stala sa silným základom pre „A“ mužstvo. Sme v situácii, kedy treba konať a pomôcť. Len slová a vôľa nestačia

Artúr Benes,
4 Sport s. r. o.