Skip to content
Menu
Menu

Kalendáre slúžia aj na vzdelávanie

Technické služby mesta Prešov (TSmP) budú v decembri a januári do rodinných domov distribuovať stolový kalendár na rok 2021. Okrem termínov vývozu triedeného odpadu v ňom obyvatelia nájdu aj informácie zamerané na tému voda a jej zadržiavanie v krajine.

„Napríklad, že pri zimnej údržbe chodníkov nemáme používať soľ. V roztoku s vodou sťažuje činnosť čistiarne odpadových vôd. Pri námraze chodník posypte radšej pieskom, štrkom alebo popolom. Alebo – kedy je najlepšie polievať záhradu,“ približuje Ingrid

Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TsmP. Mestská spoločnosť vydáva kalendáre už od roku 2006. Nápad vznikol pri zavedení celoplošného triedeného zberu v Prešove. „Obyvateľom v rodinných domoch sme museli na rok dopredu distribuovať harmonogram vývozu jednotlivých odpadov,“ vracia sa do minulosti Ingrid Mihaľová.

Ako zdôraznila, spoločnosť to poňala ako príležitosť vzdelávať ľudí v oblasti životného prostredia a odpadov. A tak namiestojednoduchého plagátu s termínmi zberu pripravili prvý kalendár triedeného vrecového zberu odpadov. Postupne predstavovali zaujímavé novinky o odpadoch, prinášali informácie o ďalších aktivitách spoločnosti, ktorá sa prioritne zaoberá zberom a triedením odpadu.

Témou roka je voda

Posledných päť rokov sú kalendáre kreatívnejšie a tematicky zamerané: „Chceme viac upriamiť pozornosť obyvateľov na problémy ekológie a životného prostredia,“ vysvetľuje pracovníčka Technických služieb. V roku 2017 sa zamerali na predstavenie TSmP a zavedených noviniek, v roku 2018 na obehové hospodárstvo, rok 2019 bol vyčlenený na boj s plastovým odpadom, v tohtoročnom bola predstavená filozofia zero waste a témou nadchádzajúceho je voda.

Kalendáre spoločnosť koncom roka distribuuje do viac ako 7 000 domácností v individuálnej bytovej výstavbe. Pri štandardnom vývoze vodiči TSmP odovzdajú obyvateľom sadu vriec na jednotlivé komodity – papier, plasty, sklo, VKM + kovy, ku ktorým pridajú aj stolový kalendár s presnými termínmi vývozu.

Obyvatelia bytových domov túto praktickú pomôcku nedostanú, „pretože do kontajnerov môžu vyniesť smeti, kedy chcú a nemusia ich vykladať v špeciálne určený deň, ako je to v rodinných domoch,“ približuje Ingrid Mihaľová a dodáva: „V kalendári sú presné pokyny, kedy, kam a čo treba vyložiť. Ak nejaká domácnosť odpad z akéhokoľvek dôvodu nevyloží, musí počkať do ďalšieho vývozu. Preto sú pre rodinné domy presné harmonogramy veľmi dôležité.“

Elektronická verzia kalendára je tiež uverejnená na webovej stránke Technických služieb a záujemcovia si ju môžu stiahnuť, pričom dostupná je aj verzia pre smartfóny.

Kalendár je podľa Ingrid Mihaľovej príspevkom TSmP ako zvýšiť angažovanosť Prešovčanov v oblasti ekológie: „Kalendár berieme ako účinný edukatívny nástroj. Každá domácnosť ho má na očiach a veríme, že niečo z informácií, ktoré v ňom nájdu, ich zaujme a prenesú to do svojho života. Každý z nás musí niečo urobiť. Téma trvalo udržateľného rozvoja je v dnešnej dobe mimoriadne aktuálna a nemôžeme sa tváriť, že sa nás netýka.“

Veronika Fitzeková
Foto: TSMP