Skip to content
Menu
Menu

Kedy sa v meste zavedie množstvový zber odpadu?

Prečítať článok

(ako) – Samosprávy budú na budúci rok pravdepodobne znova zvyšovať poplatky za vývoz odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad sa už nebude môcť ukladať na skládky, ani voziť do spaľovní. Mestá a obce pritom majú možnosť poplatky nezvyšovať. Stačí, ak vytvoria podmienky na dôkladné separovanie a zhodnocovanie odpadu. Platí, že čím menej odpadu sa vytriedi, tým viac sa platí za ukladanie na skládky. Čo pre to robí mesto Prešov?

Poplatky sa v meste tento rok zvýšili o 10 eur na osobu. Väčšina mestských poslancov s tým súhlasila, ale časť z nich trvala na tom, že sa tento rok vytvoria podmienky na množstvový zber odpadu. Existuje o tom aj uznesenie s termínom k 1. 1. 2021. V tej súvislosti na júnovom zastupiteľstve poslankyňa Slávka Čorejová interpelovala primátorku s otázkou v akej fáze je príprava množstvového zberu. „Máme za sebou polrok a je najvyšší čas, aby sme sa tým už zaoberali“, povedala Čorejová. Primátorka Andrea Turčanová na interpeláciu reagovala ubezpečením, že na úrade sa na tom intenzívne pracuje. „Boli už rokovania na odbore životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, konzultujú proces a najneskôr v jeseni by mal byť návrh všeobecne záväzného nariadenia predložený do zastupiteľstva,“ konštatovala primátorka. Od mestského nariadenia k realizácii je však dlhá cesta a tak je otázne, či množstvový zber bude naozaj zavedený od januára 2021. Vyžaduje si to totiž investície, ktoré momentálne nie sú k dispozícii.

Slávka Čorejová

Foto: V. Zamborský