Skip to content
Menu
Menu

Tri osvetové strediská zlúčia s múzeami

Prečítať článok

V pondelok zasadne krajské zastupiteľstvo a v programe má aj racionalizáciu kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Tentoraz sa zmeny budú týkať osvetových stredísk v Bardejove, Poprade a  v Starej Ľubovni.

Poslanci by mali o tom v pondelok rozhodnúť. Cieľom je samozrejme šetriť na nákladoch na prevádzku, osvetovú činnosť, mzdy a odvody zamestnancov. To samozrejme znamená aj prepúšťanie časti pracovníkov. Návrh do zastupiteľstva predkladá vedúca odboru kultúry Emília Antolíková a tá v dôvodovej správe uvádza, že kultúrno-osvetovú činnosť môžu vykonávať aj iné právnické a fyzické osoby. Činnosť teda môže plnohodnotne vykonávať aj nástupnícka organizácia.

Ktoré „osvety“ zrušia?

Konkrétne ide o Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a to prejde bez likvidácie pod Šarišské múzeum v Bardejove. Zruší sa tiež Podtatranské osvetové stredisko v Poprade a prejde pod Podtatranské múzeum. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni prejde pod Ľubovnianske múzeum-hrad Stará Ľubovňa. Ak poslanci túto racionalizáciu schvália, účinnosť by mala nadobudnúť 1.10.2020. V návrhu je aj vyčíslenie úspor na mzdy a odvody, ak by sa zachovali 3 pracovné miesta. V Bardejove by to bolo 59 626 eur (teraz majú 7 zamestnancov), v Poprade 51 281 eur (v súčasnosti 9 pracovníkov) a v Starej Ľubovni 44 640 eur (8 zamestnancov). Celkovo by tak župa len na mzdách a odvodoch ušetrila 155 547 eur.

Spájanie sa osvedčilo

Župa mala v čase svojho vzniku v roku 2002 v svojej pôsobnosti 7 osvetových stredísk. Prvé spájanie organizácií sa uskutočnilo už v roku 2003, kedy došlo k spojeniu Hvezdárne v Roztokoch a Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. V r. 2011 bolo Šarišské osvetové stredisko v Prešove pripojené k Divadlu Jonáša Záborského v Prešove. V roku 2015 bolo Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom spojené s Vihorlatským múzeom v Humennom. V nástupníckych organizáciách vznikli oddelenia, ktoré vykonávajú osvetovú činnosť.

Anna Košuthová
Foto: hradlubovna.sk