Skip to content
Menu
Menu

Kniha roka PSK 2020

Prečítať článok

Štvrtý ročník literárnej súťaže o najlepšie knižné tituly Prešovského samosprávneho kraja je už minulosťou. Mená víťazov organizátori vyhlásili počas festivalu Prešov číta rád.

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlásili 4. ročník Knihy roka PSK 2020 už v marci počas Týždňa slovenských knižníc. „Cieľom tejto súťaže je propagácia a podpora regionálnej literatúry vydanej v predchádzajúcom roku, spätej s regiónmi nášho kraja tematicky, osobou autora, textovej alebo obrazovej časti,“ priblížila riaditeľka knižnice Iveta Hurná. Ďalej dodala: „Súťažilo sa v dvoch kategóriách – krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež. Druhá kategória patrila odbornej literatúre, vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, publicistickej a populárno-náučnej literatúry.“ Slávnostné odovzdávanie cien za účasti predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja a krajskej knižnice sa odohralo v stredu 22. septembra 2021 v popoludňajších hodinách v priestoroch Centra regionálnych dokumentov na Hlavnej 139 v Prešove.

Zapojilo sa štyridsať regionálnych kníh

Knihu roka PSK 2020, rovnako ako celú spoločnosť, poznačila situácia spojená s pandémiou, čo sa odrazilo aj na počte nominovaných titulov: „Do súťaže sme prijali 40 nominácii, z toho 16 titulov z beletrie a 24 z náučnej literatúry,“ informovala Anna Zboranová z Metodického oddelenia knižnice. Podľa jej slov ide len o mierny pokles oproti predchádzajúcemu ročníku. Knižnica sa v tomto roku rozhodla prejsť aj na plne elektronické hlasovanie, aby mohla verejnosť odovzdať svoj hlas len raz a bez obáv zo šírenia ochorenia priamo cez svoj mobil, počítač alebo tablet.

Slovo dostali odborníci

Novinkou 4. ročníka bolo pôsobenie poroty. „Našou úlohou bolo vybrať najlepšie knihy v jednotlivých kategóriách pričom sme prihliadali na ich obsahovú, literárnu, výtvarnú a grafickú stránku titulov, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania,“ vysvetlila Iveta Hurná členka poroty v kategórii Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež. Spolu s ňou o víťazoch rozhodovali aj Zuzana Stanislavová z Pedagogickej fakulty a Ján Gavura z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Ocenenie z rúk porotcov si za prvé miesto v stredu prevzal Popradčan Rastislav Puchala za svoj historický román Archa zmluvy. Druhé miesto obsadila dvojica Peter Mišák a Peter Vrlík za Povesti a príbehy karpatských Rusínov a trojicu víťazov uzatvára zborník poézie Ľubovnianskeho literárneho klubu – Prezliekanie do nového svet(r)a.

Trojčlenná porota v zložení Peter Švorc, Nadežda Jurčišinová a Elena Vranovská sa zhodla, že najlepšou knihou kraja v kategórii Vedecká literatúra je Libenow, Liblaw, Lubowla. Alt Lublau, Ólubló… Stará Ľubovňa, monografia mesta od kolektívu autorov. Druhé miesto obsadila monografia Liptovská Teplička taktiež od kolektívu autorov. Odborná porota udelila tento rok dve tretie miesta, menovite publikáciám – Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období od Petra Kovaľa a Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom Vladislava Suváka. V kategórii Populárno-vedecká literatúra odborná porota prvé miesto udelila titulu Rusynski narodni spivanki autora Jána Kaliňáka. Druhé miesto obsadila kniha Hovoria o nich pramene: Besedy o dejinách stredovekého Bardejova od spisovateľa Petra Harčara a tretie miesto si odniesla Marta Szattlerová a jej titul Stropkovská čítanka.

Hlas ľudu

Do verejného hlasovania sa zapojilo 660 hlasujúcich. Ich hlasy rozhodli, že Cenu verejnosti získala v kategórii Beletria zbierka duchovných básni pre deti Напю ся водічкы (Napju s’a vodičkŷ) autorky Ľudmily Šandalovej, a to s počtom 129 hlasov. V kategórii Odborná literatúra si prvé miesto napokon odniesla publikácia etnografa Ivana Čižmára Ľudový kroj Rusínov vo fotografii s počtom hlasov 114.

Z nominovaných kníh Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pripraví putovnú výstavu, ktorá postupne navštívi všetky regionálne knižnice v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Michaela Demková
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava
Útvar metodickej, projektovej činnosti a špeciálnych služieb