Skip to content
Menu
Menu

Aké bolo výstavné leto v Šarišskej galérii?

Prečítať článok

Letné mesiace sú už definitívne minulosťou, ale spomienky z intenzívne a plnohodnotne prežitých slnečných dní, ostávajú nielen na fotografiách, ale i v mysliach všetkých. Veríme, že bohatý program galérie na toto leto zaujal mnohých, pretože paleta výstav i sprievodných kultúrnych podujatí bola skutočne pestrá a rozmanitá, určená nielen členom Klubu priateľov Šarišskej galérie, ale samozrejme aj širokej verejnosti. Pre tých, ktorí nestihli navštíviť niektorú z pripravených výstav či akcií ponúkneme krátku rekapituláciu, resp. poohliadnutie sa za kultúrnym letom 2021 v réžii Šarišskej galérie.

Začiatok turistickej sezóny v galerijných priestoroch odštartoval maratón slávnostných vernisáží realizovaných v mesiaci jún. Celkovo z piatich výstav, štyri boli realizované a podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Ako prvé boli sprístupnené v jednom termíne dve výstavy: Móda po covide a Peter Lipkovič/Štyri strany tajomstva, Andrea Lipkovičová/Denníky krajiny.

Námetom výstavného projektu Slavy Hriadeľovej Móda po covide bola „úvaha o budúcnosti módy a nutnosti prehodnotenia jej vývinu v rámci výrobných postupov, komunikácie, dopadu na životné prostredie a život človeka. Pandémia urýchlila všetko aj v odevnom priemysle, ktorý je druhým najrozpínavejším odvetvím na svete. Päť inštalácií a videofilm čerstvej absolventky filmovej réžie Akadémie Umení v Banskej Bystrici Sone Vojtekovej ponúkli päť prístupov generácie Zero k novému vymedzeniu daného stavu:  Móda po covide“.

Móda po covide. / Foto: A. Derfiňáková

Druhý výstavný projekt Peter Lipkovič/Štyri strany tajomstva, Andrea Lipkovičová/Denníky krajiny v kurátorskej koncepcii Mgr. Petra Markoviča, zas predstavil tvorbu dvojice košických výtvarníkov, ktorí patrili ku „mladej výtvarnej generácii, reagujúcej svojou tvorbou na strnulú socialisticko-realistickú poetiku. Tvorba tejto generácie košickej výtvarnej scény, sa rozvíjala v špecifickom dobovom postmodernom a neoexpresívnom kontexte“ (Mgr. P. Markovič, 2021).

Interiér výstavy manželov Lipkovčovcov.

Kolekcia intímnych kresieb, farebne pestrých malieb, impresionisticky ladených fotografií, ale i čistých línií sochárskych objektov predstavila v konečnom výsledku nenútený a citlivo prerozprávaný „príbeh hľadania, objavovania i nachádzania“ subjektívnych výtvarných tendencií a názorov oboch autorov.

Premiérovo sa na pôde Šarišskej galérie svojou „hravou“ sochárskou a výtvarnou tvorbou predstavil i doc. Peter Roller akad. soch., ktorý výstavný projekt pripravený pre prešovské publikum nazval Úschovňa. „Úschovňa Petra Rollera, rovnako ako tá z internetovej pošty, ukazuje ako sa na malý priestor toľko pomestí. Skrýva sa v nej čaro zdanlivej jednoduchosti a sila striedmych výrazových prostriedkov pripomínajúce východnú poéziu s nostalgickým podtónom v nekonečnom množstve variantov“. Aj tieto slová zazneli z úst kurátora výstavy PhDr. Mira Procházku v otváracom príhovore 10 júna za osobnej účasti Petra Rollera, jeho rodiny, priateľov a prítomnej verejnosti.

Pravdivosť týchto slov potvrdzuje výber diel zastúpených na výstave, ktoré na jednej „ploche“ ponúkli skutočne impozantnú pestrosť a rozmanitosť umelcovho výtvarného záberu od plastiky, grafiky, cez maľbu, koláž až po ready-made. Vidieť túto výstavu sa skutočne oplatí. Zanechá vo vás pocit voľnosti a slobody v myslení či tvorení, dojem, že hranice fantázie nie sú limitované ani svetonázorom alebo vekom.

Interiér výstavy J. Höger.

Posledná júnová vernisáž bola reminiscenciou na významného sochára a medailéra, akad. soch Jozefa „Karčiho“ Högera, rodáka z neďalekých Fintíc. Paradoxne, až in memoriam, mohla prešovská verejnosť po prvýkrát vidieť ukážku jeho sochárskej, ale najmä medailérskej tvorby, ktorú pre tento účel prepožičalo zo svojich zbierok Kremnické múzeum mincí v Kremnici a …. Obverse & Reverse / Jozef „Karči“ Höger: „Sochárske diela, ktoré vytvoril v rámci spoločenskej objednávky alebo voľnej tvorby, reprezentujú trojrozmerné figúry, poprsia a busty, pričom sa vyjadroval prostredníctvom vysokého, nízkeho i rytého reliéfu (v duchu talianskej sochárskej školy Giacoma Manzú). Osobitným rukopisom, variovaním a cizelovaním modelácie špecifického nízkeho reliéfu s textom zakriveným do kruhu, približujúcim historické osobnosti a udalosti, sa podpísal pod desiatky prác v medailérskej a mincovej tvorbe. Svojim umeleckým i osobnostným prístupom vplýval na tvorbu viacerých kremnických medailérov a bohaté odborné skúsenosti odovzdával aj svojim študentom.

Interiér výstavy manželov Lipkovcovcov.

Témou Högerovej voľnej tvorby je okrem portrétu predovšetkým figúra s výpovedným obsahom a gestickou formou, ktorá je niekedy vsadená do konkrétneho priestoru, inokedy je len na neutrálnom alebo rukopisne štruktúrovanom pozadí. Takto intímne potom ožíva muž pri ťažkej práci, žena symbolizujúca lásku, túžbu, nehu i vzťah a tiež dieťa, ktoré vníma ako dar. Inšpiráciu nachádzal v literatúre, v divadle, vo filozofii, v konkrétnych udalostiach, vo vlastnom pútnickom živote a emocionálnom prežívaní“ (J. Kolláriková, A. Malíková, 2021)

Piatou a poslednou sprístupnenou výstavou bola kolekcia malieb, kresieb a grafík slovenských výtvarných umelcov nazvaná Jubilanti 2021. Komorne ladeným súborom diel sme si symbolicky pripomenuli významné osobnosti výtvarného života, ktorých životné jubileá pripadli na prvý polrok roku 2021 a ich bohatá umelecká tvorba si našla zastúpenie nielen v zbierkovom fonde Šarišskej galérie, ale aj  v iných zbierkotvorných inštitúciách na Slovensku, v zahraničí, ale i v súkromných zbierkach.

Z plejády známych jubilantov spomeňme A. Sučku, E. Capáka, M. Paštéku, J. Bodnára, E. Vološčukovú, Ľ. Felda, D. Pončáka, J. Lebiša, I. Šafranka, V. Erdélyiho a ďalších….

Okrem výstavy Petra Rollera, ktorú si diváci môžu pozrieť ešte do štvrtka 23. septembra, sú už všetky ostatné výstavy minulosťou. V priebehu septembra ich nahradili opäť nové, na ktorých prehliadku vás srdečne pozývame.

Text. Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. J. Németh , A. Malíková, A. Derfiňáková