Skip to content
Menu
Menu

Koledníci Dobrej noviny prijali požehnanie od vladyku Petra Rusnáka

Hlavným celebrantom bol vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Spolu s ním koncelebrovali svätú liturgiu viacerí kňazi.

Vladyka Peter v homílii povzbudil koledníkov k radostnému ohlasovaniu dobrej noviny a poukázal na dôležitosť mať Krista vo svojom srdci. Darmo by sa Ježiš narodil v Betleheme, ak mu nedáme priestor narodiť sa v nás.

Vysielaciu liturgiu piesňami aj koledami doprevádzal zbor detí a mladých z Malcova. Koledníckym pásmom vinšov a kolied sa predstavili koledníci z farnosti Orlov.

Súčasťou prípravy na koledovanie bol aj obetný dar, ktorým boli trvanlivé potraviny pre rodiny v núdzi. Tie prevzala a ich odovzdanie sprostredkuje asistentka koordinátora farských charít a koordinátorka dobrovoľníkov prešovskej gréckokatolíckej charity Annamária Káňová.

Po skončení nasledovalo občerstvenie a následne sa deti a mladí rozišli do svojich domovov. Koledníkov čaká ešte príprava na samotné koledovanie vo svojich farnostiach. 28. ročník Dobrej noviny sa nesie v téme „Zmeňme púšť na záhradu.“

Beáta Baranová
Foto:Katarína Horňáková