Skip to content
Menu
Menu

Kontrolóri zistili sme 172 porušení zákona o e-kase

(pv) – Kontrolóri finančnej správy v júni tohto roka preverili 465 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice  zistili v 172 prípadoch. Najčastejšie sa dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby.

V júni tohto roka finančná správa vykonala kontroly zamerané na dodržiavanie  povinností pri používaní pokladníc e-kasa klient u 465 podnikateľských subjektov, z toho u 209 formou online monitorovania na mieste a 292 kontrolných nákupov. Preverované boli najmä segmenty služieb v oblasti pohostinstiev, jedální, účelového stravovania a ostatných jedálenských služieb.

Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 172 prípadoch, čo predstavuje 57,3 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 32,6 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby, čo sa preukázalo v 117 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 49 050 eur.

Kontrolóri vykonali aj 9 opakovaných kontrolných nákupov a 7 online monitorovaní u podnikateľov,  ktorí v máji 2022 tržbu nezaevidovali, z toho v 3 prípadoch bolo opätovne zistené porušenie zákona.

Finančná správa v júni tohto roka skontrolovala tiež 28 virtuálnych registračných pokladníc (VRP). Formou online monitorovania bolo preverených 15 VRP a formou kontrolných nákupov 20. Porušenie zákona bolo zistené v 10 prípadoch a celkovo boli uložené pokuty vo výške 2 970 eur.

Kontroly zamerané na dodržiavanie povinností pri evidencii tržieb budú pokračovať aj v letných mesiacoch, kontrolóri sa zamerajú najmä na predajcov ponúkajúcich tovary a služby v rekreačných zariadeniach, kúpaliskách, festivaloch, jarmokoch, trhoch, ako aj na predajcov zmrzliny.

Finančná správa plánuje pokračovať v kontrolách aj v letných mesiacoch. Kontrolóri colných a daňových úradov sa zamerajú na kontrolu dodržiavania povinností pri evidencii tržieb, a to hlavne na hudobných festivaloch, jarmokoch, dní obcí, či iných spoločensko-kultúrnych podujatiach, v rekreačných strediskách alebo miestach s vysokou turistickou návštevnosťou.

Ilustračné foto: webnoviny.sk