Skip to content
Menu
Menu

Košická a Masarykova ulica budú čiastočne uzavreté

Prečítať článok

V pondelok 26. februára 2024 začína mesto Prešov s realizáciou investície v mieste predstaničného priestoru. V tejto súvislosti budú v priestore medzi autobusovou a železničnou stanicou platiť dopravné obmedzenia.

Zámerom mesta Prešov je odstrániť havarijný stav a zatekanie podchodu medzi autobusovou a železničnou stanicou. 

Aby realizácia tejto investície obmedzila dopravu v čo najmenšej možnej miere, budú ulice Košická a Masarykova v predstaničnom priestore čiastočne uzavreté. 

Stavebné práce budú realizované v uzatvorených ľavých jazdných pruhoch v oboch smeroch jazdy (vnútorné jazdné pruhy) a cestná premávka bude v oboch smeroch presmerovaná do voľného pravého jazdného pruhu (vonkajšie jazdné pruhy).

Mesto Prešov prosí vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a o umožnenie výjazdu vozidiel verejnej dopravy zo zastávky MHD Železničná stanica v oboch smeroch.

Zhotoviteľom diela je na základe verejného obstarávania spoločnosť INTERBAU, s.r.o. Celkové náklady sú na základe zmluvy o dielo vo výške 724 787,95 EUR. 

Zdroj: len, presov.sk