Skip to content
Menu
Menu

Prešov plánuje nový park v širšom centre mesta

Prečítať článok

Prešovská radnica má v pláne ďalej rozvíjať mestskú zeleň. V širšom centre mesta chce zrevitalizovať spustnutý park na Masarykovej ulici. Rozpočtové prostriedky potrebné na kúpu pozemku odhlasovali poslanci na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

Mesto Prešov plánuje rozšíriť sieť parkov aj vo svojom širšom centre. Mestskí poslanci schválili rozpočtové prostriedky, ktoré budú slúžiť na kúpu pozemku pod parkom na Masarykovej ulici. Tieto finančné zdroje mesto získalo predajom nadbytočného majetku mesta na Levočskej ulici a zároveň sa zaviazalo použiť ich na ďalšie zveľadenie mesta. V súčasnosti je park na Masarykovej nevyužívaným areálom zelene, ktorý by sa po úspešnej kúpe dostal späť do majetku mesta po viac ako 20-tich rokoch. Prešovská radnica vidí v tejto lokalite potenciál premeny spustnutej oblasti na ekologicky udržateľný park slúžiaci širokej verejnosti na oddych a rekreáciu. Pozemok plánuje mesto kúpiť za vyše 1,5 mill. eur.

“Spustili sme dendrologický prieskum, robíme pasportizáciu celého územia a v spolupráci s hlavným architektom mesta pripravujeme projekt revitalizácie parku. V prípade, ak by sa nepodarilo projekt napojiť na externé zdroje financovania, sme pripravení park oživiť aj z vlastných zdrojov. V tomto variante je plán do troch rokov vytvoriť krásny mestský park slúžiaci Prešovčanom v blízkosti centra, ktoré sa čím ďalej, tým viac stáva lukratívnejšie na bývanie. K tomu potrebujeme kvalitný verejný priestor a kvalitnú zeleň. Ak sa nám podarí nájsť finančné prostriedky mimo rozpočtu, napríklad zo zdrojov EÚ, park dokážeme zrevitalizovať určite aj skôr,” povedal primátor mesta Prešov, František Oľha.

Pri tomto zámere sa uvažuje aj o prepojení na historický názov, niekdajší Staromestský park, ktorý sa na tomto území v minulosti nachádzal. Radnica chce touto aktivitou nadviazať na zrevitalizované vnútrobloky a parky Alexandra Dubčeka a Panská záhrada, ktoré sa obnovili zo zdrojov EÚ.

Zdroj: presov.sk, -mHUD-