Skip to content
Menu
Menu

Kraj od vypuknutia vojnového konfliktu zosieťoval už 200 dobrovoľníkov

PSK v súvislosti s utečeneckou krízou vyvolanou vojnovým konfliktom na Ukrajine a s pomocou migrantom vytvoril vlastnú platformu Pomôžme Ukrajine. Jej zámerom je sieťovať dobrovoľníkov, ktorí sa chcú pomôcť obyvateľom vojnovej krajiny. Na platforme sa doteraz registrovalo už vyše 200 dobrovoľníkov. Najviac, až 89, ponúklo priame dobrovoľnícke  služby,  najčastejšie na hranici.

Kraj má od 26. februára zriadenú platformu Pomôžme Ukrajine, na ktorej zhromažďuje informácie a koordinuje jednotlivcov, firmy i organizácie zapájajúce sa do humanitárnych či dobrovoľníckych aktivít. Súčasťou platformy je formulár Chcem pomôcť Ukrajine na registrovanie dobrovoľníkov, ako aj špeciálny podporný email a call linka. Tie poskytujú jednak informácie o dobrovoľníckej práci a poskytnutí pomoci, ale aj dôležité kontakty pre utečencov týkajúce sa poskytnutia medzinárodnej ochrany, príspevkov v nezamestnanosti, kontaktov  na cudzineckú políciu alebo charitu.

Platforma k 4. aprílu zosieťovala celkovo 201 dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli poskytnúť pomoc rôzneho charakteru.

Na platforme sa konkrétne zaregistrovalo 21 dobrovoľníkov s poskytnutím tlmočníckych služieb, a to buď v ubytovacích zariadeniach PSK zriadených za účelom prichýlenia utečencov alebo priamo na slovensko-ukrajinskej hranici. Služby sa týkajú jazykov anglický, ruský a v najväčšej miere ukrajinský. Poskytnutá ale bola aj tlmočnícka služba v posunkovom jazyku pre nepočujúcich utečencov.

 

Až 89 ľudí a organizácií sa krajskej samospráve prihlásilo za účelom poskytovania dobrovoľníckych služieb. A to jednak na hranici v súvislosti s organizáciou materiálnej pomoci a jej logistikou, taktiež s poskytovaním informácií či aktivít pre deti alebo priamo v ubytovacích zariadeniach pri koordinácii. Služby sa týkajú krízovej intervencie, poskytnutia skladových priestorov, administratívnej pomoci, sociálno-poradenskej činnosti, ako napríklad aj písania dokumentov či korektúr v anglickom jazyku.

Do pomoci so zabezpečením ubytovania pre migrantov sa na platforme doteraz zapojilo 53 dobrovoľníkov. Ubytovanie poskytli či poskytujú v turistických ubytovaniach, rodinných domoch, v tatranských ubytovacích zariadeniach, chatách či ubytovacích centrách.

Celkovo 17 jednotlivcov, firiem a organizácií ponúklo cez formulár Chcem pomôcť Ukrajine priamu materiálnu pomoc. Zameraná ja na zabezpečenie potravín, šatstva, drogérie, zdravotníckeho materiálu, pračiek a sušičiek, ale aj poskytnutia vzdelávania, služieb čistiarne a práčovne či na prípravu teplej kuchyne s výrobnou kapacitou 100 porcií denne.

A napokon do autobusovej či osobnej prepravy ukrajinských utečencov sa cez platformu doteraz zapojilo spolu 21 dobrovoľníkov.

Platforma Pomôžme Ukrajine je naďalej otvorená pre všetkých, ktorí chcú prispieť k pomoci ukrajinským utečencom alebo k fungovaniu ubytovacích zariadení pre migrantov. Všetky informácie o tom, ako pomôcť, sú zverejnené na webovom sídle kraja v sekcii Ukrajina a k dispozícii sú aj na emaile ukrajina@psk.sk a call linke 051/70 81 777.

Zdroj: PSK