Skip to content
Menu
Menu

Kraj opravil v Levočskej doline most a sedem kilometrov ciest

V okrese Levoča najnovšie Prešovský samosprávny kraj (PSK) opravil most v Levočskej doline a vyše sedem kilometrov ciest III. triedy. Na modernizáciu 63-ročného mostného telesa a vozoviek vynaložil vlastné zdroje vo výške 847-tisíc eur.

V okrese Levoča najnovšie Prešovský samosprávny kraj (PSK) opravil most v Levočskej doline a vyše sedem kilometrov ciest III. triedy. Na modernizáciu 63-ročného mostného telesa a vozoviek vynaložil vlastné zdroje vo výške 847-tisíc eur.

Nový asfalt majú ďalšie kilometre ciest aj v Levočskom okrese. Krajská samospráva investovala financie zo svojho rozpočtu do opravy cesty v smere Uloža, modernizácie vozovky Vyšné Repaše, ako aj do rekonštrukcie úseku medzi Klčovom a okresnou hranicou Spišská Nová Ves. Celkovo v okrese najnovšie opravila viac ako 7,2 km ciest. Nový vzhľad má i most ponad Levočský potok situovaný v Levočskej doline. Zmienené cestné akcie si vyžiadali celkovú investíciu viac ako 847-tisíc eur.

Za takmer 210-tisíc eur prešiel modernizáciou 1,5 km dlhý úsek smerom na Uložu. Rekonštrukcia sa realizovala za 45 kalendárnych dní a spočívala vo frézovaní vozovky, vyrovnania jej krytu, aplikovania spojovacieho postreku a zalievaním škár asfaltom.

Rovnaké práce sa zrealizovali aj na ceste III. triedy Vyšné Repaše. Za dva mesiace sa tu opravil 3,6 km dlhý úsek a taktiež odstavná plocha so spevnením krajníc rekonštruovanej vozovky. PSK na úseku preinvestoval takmer 199-tisíc eur.

Zmodernizovaná je taktiež cesta medi Klčovom a okresnou hranicou Spišská Nová Ves. Rekonštrukčné práce na dĺžke 2,1 kilometra si vyžiadali investíciu za viac ako 214-tisíc eur, ktoré kraj rovnak poskytol z vlastných zdrojov.

Nový vzhľad má most v Levočskej doline vedúci ponad tunajší rovnomenný potok. Mostný objekt postavený ešte v roku 1959 bol klasifikovaný stupňom šesť – teda ako veľmi zlý. Obsahoval defekty, mal poškodenú izoláciu a opory mostnej konštrukcie vykazovali  známky podmytia. Opravil sa v celej svojej dĺžke, ktorá je sedem metrov a šírke 11,7 metra. Práce v hodnote viac ako 224-tisíc eur spočívali v obetónovaní jeho základov, osadení nových nosníkov, vyhotovení záverných múrikov, betonáže i odvodnenia mosta a úpravy vodného toku potoka. Zrealizovali sa za 240 kalendárnych dní.

Prešovská župa v Levočskom okrese za obdobie 2018-2022 investovala do skvalitnenia cestnej infraštruktúry 4,3 mil. eur. Rekonštrukcie sa týkajú celkovo 30 kilometrov ciest a troch mostov. Medzi najvýznamnejšiu investičnú akciu v tomto okrese sa radí modernizácia úseku Bijacovce – Brezovica, známeho aj ako úsek cez kopec Paršivá, v hodnote vyše 850-tisíc eur.

Zdroj: PSK