Skip to content
Menu
Menu

Na Sekčove jazdia trolejbusy už 30 rokov

V utorok 22. novembra 2022 uplynie už 30 rokov od momentu, kedy sa od základov zmenila organizácia dopravy na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov. Medzi mladé paneláky po prvý raz zavítali trolejbusy na linkách 4, 8 a 38.

Prvé trolejbusy na Sekčove tak nahradili legendárnu „tridsaťtrojku“, na ktorej premávali autobusy Ikarus 280 a zmien sa dočkali aj linky 32 a 36. Dátum začiatku prevádzky trolejbusovej dopravy na sídlisku Sekčov nebol zvolený náhodne – 22. novembra 1978 bol totiž poklepaný základný kameň stavby prvého panelového domu na súčasnej ulici Pavla Horova. Po štrnástich rokoch od začiatku výstavby sídliska teda došlo k ďalšiemu historickému míľniku.

Sídlisko Sekčov je aktuálne domovom pre takmer tretinu obyvateľov Prešova, v roku 2015 na ňom žilo vyše 24-tisíc ľudí. Sídlisko s takouto perspektívou si vyžadovalo dostatočne dimenzovanú, silnú a spoľahlivú dopravnú obsluhu, ktorú v danom čase mohli zabezpečiť len trolejbusy. Zavedením trolejbusovej trakcie sa pomohla podstatne znížiť hladina hluku dopravy a vibrácií a redukovať exhaláty. Prvá projektová štúdia pre výstavbu trolejbusovej trate na Sekčove uzrela svetlo sveta už v roku 1982. Štúdiu spracovala bratislavská pobočka Dopravoprojektu – Štátneho ústavu pre projektovanie dopravných stavieb.

Premávku v roku 1992 otvárali kĺbové trolejbusy Škoda Sanos S 200 Tr a Škoda 15 Tr. V priebehu troch desaťročí sa na linkách 4, 8 a 38 vystriedalo celkovo 65 kĺbových trolejbusov štyroch typov. Prelom nastal v roku 2006, kedy boli do Prešova dodané prvé nízkopodlažné trolejbusy typu Škoda 24 a 25 Tr s karosériou Irisbus. Práve typ 25 Tr začal pozvoľna nahrádzať klasické trolejbusy Škoda 15 Tr, ktoré roky kraľovali vo vozidlovom parku. Celkovo bolo dodaných 5 trolejbusov typu Škoda 25 Tr počas troch rokov. Od roku 2011 sú dodávané trolejbusy Škoda 31 Tr s karosériou SOR, ktoré sa v Prešove vyskytujú v počte 25 kusov a vo viacerých modifikáciách. 

Postupné omladzovanie vozidlového parku zabezpečilo, že od leta roku 2019 vypravujeme na trolejbusové linky už len nové nízkopodlažné vozidlá. Všetky trolejbusy Škoda 15 Tr boli priebežne už od roku 2000 sťahované z prevádzky a vyraďované. Posledný opustil Prešov v jeseni roku 2020.

V súčasnom období máme v evidencii štyri trolejbusy Škoda 25 Tr Irisbus, ktoré však už do pravidelnej premávky nezasahujú. Naposledy boli tieto trolejbusy vypravené na linky MHD v septembri 2021, kedy nás svojou návštevou poctil Svätý Otec František.

Keďže ide o pomerne unikátne trolejbusy v podmienkach Slovenska (okrem Prešova ich prevádzkuje len Dopravný podnik Bratislava), rozhodli sme sa, pri príležitosti 30. výročia spustenia trolejbusovej dopravy na sídlisku Sekčov, vypraviť jeden z týchto trolejbusov na bežné spoje liniek 4 a 8 a pripomenúť tak cestujúcim okrem iného aj začiatky „éry nízkopodlažnosti“ v prešovskej MHD.

Trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus s evidenčným číslom 710 bude vypravený počas dvoch dní – v utorok 22. novembra 2022 (v deň 30. výročia) a v sobotu 26. novembra 2022, aby mohol potešiť aj fanúšikov a nadšencov dopravy zo širšieho okolia, ktorí by počas pracovných dní nemohli Prešov navštíviť. Trolejbus bude v interiéri vyzdobený fotografiami, ktoré zachytávajú uplynulých 30 rokov trolejbusovej dopravy na sídlisku Sekčov a ďalšími špecialitami, akými sú napríklad schémy, či cestovné poriadky trolejbusových liniek z čias začiatku prevádzky.

Text a foto: DPMP, a .s.