Skip to content
Menu
Menu

Kraj pomôže pri výstavbe školskej telocvične v Terni

Grantové programy krajskej samosprávy pomáhajú pri konkrétnych projektoch. Najnovšie sa aj vďaka finančnej podpore Prešovského samosprávneho kraja vo výške takmer 179-tisíc eur realizuje výstavba školskej telocvične v obci Terňa za viac ako 635-tisíc eur. 

Základná škola (s MŠ) v Terni v Prešovskom okrese, ktorú navštevuje približne  320 žiakov,  bude mať svoju vlastnú telocvičňu po šesťdesiatich rokoch svojej existencie.  Projekt výstavby nového športového stánku si pritom  vyžiada investície v celkovej výške približne 635-tisíc eur. Na jeho realizáciu obec získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške takmer 318-tisíc eur.  Sumou  178 622 eur  prispel Prešovský samosprávny kraj v rámci svojho dotačného programu Výzva pre región 2019. Zvyšnú časť nákladov hradí obec z vlastného rozpočtu.

Určite nás teší, ak môžeme vidieť zblízka konkrétne využitie našich grantových peňazí pre zlepšenie kvality života ľudí našich obcí a miest. Som si istý, že aj výstavba telocvične, ktorá tu bola potrebná a žiadaná,  je príklad aktivity miestnej samosprávy i spolupráce viacerých partnerov pre realizáciu zmysluplného projektu. Všeobecne je podpora takýchto iniciatív v našom kraji  veľmi dôležitá a môžem potvrdiť, že dostáva  zelenú vo všetkých regiónoch,“ uviedol dnes pri oficiálnom otvorení stavby v Terni predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Telocvičňa bude mať pôdorys o výmere 28×26 metrov. Vznikne v nej samostatné zázemie so šatňami, sprchami či kabinetmi. Určená bude pre vykonávanie rôznych druhov športov od basketbalu, bedmintonu cez volejbal i malú hádzanú a slúžiť bude jednak žiakom školy v Terni, ale aj okolitým školám, taktiež športovým klubom a širokej verejnosti. Stavba by mala byť ukončená v apríli 2023.

Krajské financie dlhodobo podporujú aktivity z rôznych oblastí. Prešovský samosprávny kraj má pre tento účel zriadenú vlastnú grantovú schému a v rámci nej k dispozícii tri druhy dotačných programov – Výzvu pre región, Mikroprogram PSK a Výzvu predsedu PSK. Len v oblasti športu bolo v tomto roku  z dotačných programov krajskej samosprávy podporených 267 projektov za viac ako 1,6 mil. eur.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
Foto: PSK