Skip to content
Menu
Menu

Kraj prijíma nominácie na naj športovca už len jeden týždeň

Čas na zasielanie nominácií do tradičnej športovej ankety krajskej samosprávy Športovec PSK sa kráti. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako jej vyhlasovateľ prijíma nominácie na jednotlivcov a kolektívy, ktorí v roku 2022 dosiahli výnimočné športové úspechy, posledných sedem dní. Otvorené sú aj pre širokú verejnosť do 9. januára.

Blíži sa ďalšie oceňovania naj športovcov Prešovského samosprávneho kraja. V poradí 19. ročník znovu prinesie ocenenie jednotlivcov a kolektívov z Prešovského kraja, ktorí v roku 2022 zaznamenali výnimočné výsledky na domácich a medzinárodných športoviskách. Nominovať na udelenie ceny Športovec PSK 2022 ich pritom môže aj široká verejnosť. Krajská samospráva prijíma nominácie do 9. januára.

Verejnosť môže nominácie zasielať na najúspešnejších športovcov medzi jednotlivcami i znevýhodnenými športovcami, na najúspešnejšie seniorské a mládežnícke športové kolektívy, ako aj na najúspešnejších trénerov kraja v kategórii dospelých či mládeže. Nominácie sú otvorené aj na  najúspešnejších  stredoškolských športovcov, najúspešnejšiu strednú školu a najväčší talent do 15 rokov.

Zasielajú sa  elektronicky na email sportovec@vucpo.sk alebo poštou na adresu: Úrad PSK, Športovec PSK 2022, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. A to s údajmi o nominovaných, ich krátkou športovou vizitkou, klubovou príslušnosťou, špecifikovanou kategóriou a dosiahnutými úspechmi v roku 2022. Nominujúci s nomináciou zasiela svoje kontaktné údaje, svoj súhlas, ako i súhlas nominovaného so spracovaním osobných údajov. Všetky potrebné formuláre a informácie sú sprístupnené na webovom sídle PSK www.vucpo.sk.

V 19. ročníku podujatia bude udelená tiež Cena predsedu PSK a verejnosť si zvolí víťaza v internetovom hlasovaní. Laureátov ocenenia z došlých nominácií ako každý rok aj tento vyberie odborná komisia.

Prešovský samosprávny kraj pripravuje v rámci 20. výročia ankety realizovanej od roku 2002 vytvorenie športovej Siene slávy PSK. Zaraďovať do nej bude významné osobnosti zo sveta športu, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy a reprezentovali región doma alebo v zahraničí.

Udeľovanie ocenení Športovec PSK 2022 je naplánované na 16. marca a uskutoční sa už tradične v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Zdroj: PSK