Skip to content
Menu
Menu

Zber vianočných stromčekov začne 4. januára 2023

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. informuje obyvateľov mesta o bezplatnom zbere a odvoze vianočných stromčekov počas januára 2023.

Pracovníci spoločnosti TSMP, a. s. budú aj tento rok zabezpečovať bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov, a to v termíne od 4.1.2023 do 31.1.2023.

Zo stromčekov je najskôr potrebné dôkladne odstrániť všetky vianočné ozdoby a svetielka, následne ich môžu občania ukladať ku kontajnerom.

„Tento rok stromčeky poputujú do spoločnosti KRONOSPAN, kde budú ďalej spracované,“ uviedla Ingrid Mihaľová z TSMP, a. s.

Občania bývajúci v rodinných domoch môžu doniesť vianočné stromčeky na zberné dvory TSMP na uliciach Bajkalská č. 33 a Jesenná č. 3.

Zdroj: presov.sk