Skip to content
Menu
Menu

Kraj vložil do nadačného fondu vyše 82- tisíc eur

Prešovský samosprávny kraj zriadil Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií v kraji. Otvorený je všetkým miestnym samosprávam na území PSK. Samotná krajská samospráva prispela do fondu čiastkou vyše 82 600  eur.

Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny je smerovaný na pomoc ľuďom pri mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách. Účel a spôsob jeho napĺňania pomenovalo  Memorandum o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny a Prešovským samosprávnym krajom, ktoré v pondelok 21. júna na zasadnutí Zastupiteľstva PSK  odobrili krajskí poslanci.

„Je to nový nástroj, prostredníctvom ktorého bude kraj spolu s obcami a mestami pomáhať občanom a rodinám pri prekonávaní a odstraňovaní následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí, ako sú povodne, veterné smršte či požiare, ktoré spôsobujú veľké škody. Ide o rýchlu, efektívnu a plne adresnú formu pomoci,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako dodal, príkladom takto podanej pomocnej ruky bola mimoriadna udalosť po výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove v decembri 2019.

„Spolupatričnosť a solidarita obyvateľov kraja je pri takýchto udalostiach mimoriadne dôležitá. Preto sme pristúpili k memorandu, ktorého podpis a prihlásenie sa k nemu je pre miestne samosprávy dobrovoľný. Jeho obsahom je jasné zadefinovanie účelu, spôsobu a termínu napĺňania fondu. Rovnako aj určenie výpočtu a výšky vyplateného príspevku pre občana,“ uviedol M. Majerský.

Kraj a zúčastnené mestá a obce prispejú do fondu pre rok 2021 sumou 0,10 eur na občana, a to na základe údajov Štatistického úradu SR, ktoré tvoria podklad pre určenie výšky podielových daní pre konkrétnu samosprávu na príslušný kalendárny rok. Vklad PSK, ktorí krajskí poslanci aktuálne schválili, je tak vo výške 82 624,40 eur.

Memorandum určuje aj finančnú pomoc pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci, ktorá pristúpi k memorandu a vloží vklad do fondu. V prípade mimoriadnej situácie o príspevkoch bude rozhodovať Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny. Celkový maximálny úhrn príspevkov pre občanov danej samosprávy za príslušný kalendárny rok pritom môže dosiahnuť 10-násobok ročného vkladu obce.

Termín prihlásenia sa samospráv k memorandu a zaplatenia príspevku do nadačného fondu pre rok 2021 je stanovený do 30. septembra 2021. Aktuálne sa k iniciatíve hlásia desiatky miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK