Skip to content
Menu
Menu

Kraj zavŕšil rekonštrukciu frekventovaného úseku Poprad-Starý Smokovec

Prečítať článok

Frekventovaná cesta medzi Popradom a Starým Smokovcom je kompletne zrekonštruovaná. Na obnovu vyše osem kilometrov dlhého úseku Prešovský samosprávny kraj vynaložil s podporou európskych zdrojov približne 5,9 milióna eur, z toho v rámci záverečnej etapy takmer 2,4 milióna eur.

Prešovský samosprávny kraj cez svoju organizáciu Správu a údržbu ciest PSK (SÚC PSK) zmodernizoval cestu druhej triedy II/534 na úseku Poprad – Starý Smokovec. A to vďaka dvojetapovému projektu, financovanému z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a zdrojov prešovskej župy, ktorá sa na projekte podieľala 5% spolufinancovaním. Celkové náklady na projekt I. a II. etapy sa vyšplhali na 5,87 milióna eur.

„V úvodnej etape, ktorú sme realizovali v rokoch 2019-2020 sme zmodernizovali takmer 5,3 km ciest a preinvestovali 3,5 milióna eur. V záverečnej etape, značením ale v prvej etape, prešlo opravou medzi Popradom a Starým Smokovcom ďalšie 3 kilometre za takmer 2,4 milióna eur,“priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Ako uviedol začiatkom týždňa (27. júna) počas odovzdania úseku motoristickej verejnosti do užívania, zrekonštruovaná cesta je dôležitou pre ľudí z priľahlých obcí okresov Poprad i Kežmarok, no zároveň dnes už reprezentatívnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier.

„Podtatranskej oblasti venujeme právom osobitnú pozornosť. Výsledkom je aj táto rekonštrukcia, ktorú sme stihli zrealizovať a odovzdať do užívania ešte pred oficiálnym začiatkom letnej sezóny, čo ma veľmi teší. Iste to ocenia tak domáci aj zahraniční turisti, ktorým sme výrazne zvýšili komfort prepravy a taktiež sme prispeli k lepšej dostupnosti tejto lokality, a tak v konečnom dôsledku k  zatraktívneniu regiónu pod Tatrami,“ povedal predseda M. Majerský.

Rekonštrukcia v rámci I. etapy Modernizácie cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec trvala od mája 2021 do júna tohto roku. „Okrem opráv cestného telesa modernizácia zahŕňala tiež rekonštrukciu dláždených priekop a kanalizácií, ako aj dvoch mostných objektov, a to mosta nad Velickým a mosta nad Červeným potokom.

Výsledkom ich rekonštrukcie je bezpečnejšie cestovanie, odľahčenie dopravnej premávky, hladšie a rýchlejšie presuny a zníženie vplyvu dopravy na životné prostredie,“ uviedol riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth. Ten poznamenal, že na úseku ostáva doplniť už len mobiliáre a odstavné pruhy, inak je cesta v správe PSK kompletne zrekonštruovaná.

Krajská samospráva aktuálne v okrese Poprad finišuje aj práce na ceste III. triedy 3080 Poprad-Veľká. Vďaka zdrojom PSK vo výške takmer 304-tisíc eur sa tu rekonštruuje približne 2 kilometre dlhý úsek, ktorý mal dlhodobo poškodený kryt vozovky a obsahoval výtlky, trhliny i sieťový rozpad. Dokončený by mal byť v júli 2022.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Foto: PSK