Skip to content
Menu
Menu

Kraj zmodernizoval dôležitú tepnu medzi Lipanmi a Spišským Podhradím

Prešovský samosprávny kraj zmodernizoval ďalších takmer deväť kilometrov ciest v okrese Levoča s dosahom aj na okres Sabinov. Úpravou prešli vozovky v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave v úsekoch Bijacovce-Brezovica a obciach Vyšné Repaše a Uloža. Župa tu na cestné práce vynaložila finančné prostriedky z európskych aj vlastných zdrojov vo výške takmer 1,33 mil. eur.

Vďaka programu IROP a spolufinancovaniu z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa zrekonštruoval 3,969 km kilometrov dlhý úsek cesty 3. triedy III/3216 Bijacovce –
Brezovica. Z hľadiska svojho stavebno-technického stavu bola jednou z najhorších v kraji, dnes má nový asfaltový koberec.

„Som rád, že po všetkých zrealizovaných prácach, má táto významná tepna medzi okresmi Levoča a Sabinov konečne nový asfalt, je kvalitná a bezpečná. Spojenie miest Spišské Podhradie – Lipany, a tým napojenie aj k pamiatke UNESCO Spišskému hradu tak zodpovedá dôležitosti tejto frekventovanej komunikácie, čo určite ocenia všetci obyvatelia dotknutých lokalít aj turisti, ktorí sem zavítajú,“ uviedol po odovzdaní úseku (vo štvrtok 18. novembra) predseda PSK Milan Majerský.

Stavebné práce zahŕňali kompletnú výmenu vozovky, sanáciu odvodnenia, výstavbu nového priepustu, doplnenie bezpečnostných zariadení, zvodidiel a smerových stĺpikov. Náklady sa
vyšplhali do výšky viac ako 853-tisíc eur, doplňujúce stavebné práce zafinancoval kraj z vlastného rozpočtu.

„Na tomto úseku sme z vlastných zdrojov preinvestovali navyše ešte takmer 198-tisíc eur. Konkrétne sme vďaka týmto financiám zmodernizovali ďalších osem priepustov, k tomu extra odstránili nevyhovujúci stav vozovky a vytvorili novú vrstvu na dvoch úsekoch spolu v dĺžke 1,2 kilometra,“ dodal predseda PSK.

Celkovo sa v úseku Bijacovce-Brezovica za 365 dní kalendárnych dní preinvestoval viac ako jeden milión eur. Jeho modernizáciou sa všeobecne zabezpečil prístup na základnú cestnú sieť TEN-T z
každého regiónu Slovenska a zlepšili podmienky cestnej dopravy pre obyvateľov spádových obcí do okresného mesta Lipany v severnom smere a pre obyvateľov priľahlých miest Prešov a Levoča.
Zhotoviteľom cestných prác bola spoločnosť COLAS Slovakia.

V Levočskom okrese krajská samospráva zmodernizovala aj úsek cesty III/3204 v obci Vyšné Repaše. Obnovou prešiel 1,159 km dlhý úsek, na ktorom prešovská župa zo svojho rozpočtu preinvestovala 150 610 eur. Nevyhovujúci stav sa odstránil taktiež na 3,8 kilometrov dlhom úseku cesty 3. triedy v smere do obce Uloža. Konkrétne na úseku od križovatky s cestou I/18.
Dielo bolo financované zo zdrojov PSK v celkovej výške 83 206 eur.

Prešovský samosprávny kraj v okrese Levoča od roku 2019 doteraz investoval do rekonštrukcie ciest, mostov či priepustov a ďalších cestných prác už vyše 2 milióny eur, pričom opravou tu za toto obdobie prešlo takmer 16 kilometrov ciest. V súčasnosti v okrese prebiehajú práce na
cestách za ďalších vyše 700-tisíc eur.

Takmer 1,9 mil. eur si vyžiadali za posledné tri roky investičné akcie spojené s modernizáciou ciest a mostov v okrese Sabinov. Aktuálne sa pracuje na cestných stavbách, v rámci ktorých by sa malo
preinvestovať vyše 1,6 mil. eur. Opravuje sa most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice a most cez Vysocký potok na ceste Vysoká, taktiež objekt kanalizácie v obci Lipany či cesta v obci Torysa.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
Foto: PSK