Skip to content
Menu
Menu

Krajskí cestári zrekonštruovali most za Stropkovom

(ako) – Most za mestom Stropkov je po rozsiahlej rekonštrukcii opäť v prevádzke. Jeho oprava si vyžiadala náklady vo výške 851-tisíc eur. Bol v zlom technickom stave. Slúžil 57 rokov.

Šandalský most v Stropkove po rekonštrukcii opäť slúži verejnosti. Správa a údržba ciest (SÚC) PSK ho slávnostne sprejazdnila v piatok 2. júla. Rekonštrukcia, ktorá začala ešte koncom minulého roka, si vyžiadala úplné uzavretie mosta. Z pôvodného starého mosta totiž museli odstrániť všetko až na úroveň nosníkov. Cestná premávka tak bola odklonená na obchádzkovú trasu.

Ako informovala referentka odboru komunikácie a propagácie na prešovskej župe Lea Heilová, v rámci opravy mosta, ktorý už bol v zlom technickom stave (5. stupeň STS), sa zrealizovala aj nová konštrukcia vozovky (250 m), chodník pre peších so zábradlím a po oboch stranách komunikácie sa osadili oceľové zvodidlá.

Okrem toho došlo k úprave vodného toku Ondava, preložky telekomunikačného kábla, osadeniu osvetlenia, úprave nespevnenej krajnice a svahu, ale aj osadenia trvalého dopravného značenia. Celkové náklady rekonštrukčných prác predstavujú viac ako 851-tisíc eur.

Most za mestom Stropkov z roku 1964 už vykazoval značné známky poškodenia. Na celej nosnej konštrukcii bolo pred opravou možné vidieť stopy po priesakoch vody a evidentné zatekanie nosnej konštrukcie. Rímsy vykazovali značný rozpad betónových častí a koróziu obnaženej výstuže. Pod mostným objektom chýbala časť opevnenia svahov.

Foto: PSK