Skip to content
Menu
Menu

Krajskí poslanci dnes volia hlavného kontrolóra

Celkovo 20 bodov rokovania je na programe pondelkového zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Krajskí poslanci budú rozhodovať aj o vstupe do viacerých projektov.

Tajným hlasovaním prebehne voľba hlavného kontrolóra na najbližšom pondelkovom (13.6.) Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. (PSK). Na jeho zvolenie bude potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 32 hlasov. O funkciu hlavného kontrolóra má pritom záujem šesť uchádzačov.

Krajskí poslanci budú na rokovaní schvaľovať i ďalšiu úpravu rozpočtu, vymenovanie riaditeľov CSS Zátišie Snina a DSS v Legnave. Zaoberať sa budú aj rozdeľovaním financií Výzvy pre región, kde je alokovaných 3,85 miliónov eur.

Schvaľovať budú i navýšenie finančných prostriedkov pre strešné projekty programu Interreg V-A PL-SR 2014-2020.  Takisto aj účasť v troch projektoch v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe 2021-2027 vrátane spolufinancovania.

Ide o projekty „PUMA – Poskytovanie služieb mobility pre vidiecke a okrajové pohraničné regióny v strednej Európe“, „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život“ a projekt „ORIGINN – Ekonomická a sociálna transformácia vo vidieckych oblastiach prostredníctvom priemyselných inovácií s dôrazom na agropotravinársky sektor“.

Poslanci budú mať na programe celkovo 20 bodov rokovania. Okrem iného sa budú zaoberať aj vstupom do projektu Moderné technológie v PSK v rámci výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu.

Zdroj: PSK