Skip to content
Menu
Menu

Kreatívny workshop v Šarišskej galérii bude o geneticky modifikovaných rastlinách

Ak sa spoja v správnom pomere získané vedomosti, túžba po objavovaní, bezhraničná fantázia a kreativita, výsledok sa zaručene dostaví. Napríklad v podobe výstavného projektu „Laboratórium“ známej prešovskej výtvarníčky Edity Vološčukovej, ktorý aktuálne predstavuje Šarišská galéria v Prešove.

Laboratórium – špecializovaná vedeckovýskumná miestnosť – je skutočne čarovný, záhadný, ale i vábivý priestor, izolovaný svet v svete, ktorý je za bežných okolností laikom nedostupný. Jeho účel a rôzne formy pokusov, samozrejme v inom kontexte a za iných podmienok, sme si mohli po prvýkrát vyskúšať ako deti na hodinách chémie. Skúmavky, kahance, odmerné valce, pipety, Petriho misky, teplomery a chemikálie, pred ktorými sme mali viac ako rešpekt, v nás vtedy vyvolávali zvláštny vnútorný pocit objaviteľa, malého vedca.

Návrat k podobným dojmom v návštevníkoch galérie iste bude evokovať i Laboratórium v podaní Edity Vološčukovej, ktoré ich prenesie do autorkinho osobného mikrosveta, v ktorom nechýbajú zbierky lišajníkov a iných genetických pratvarov, Mendelove zákony, mémy a gény či GMO- geneticky modifikované organizmy alebo BIOfarmy, implementované do nového prostredia vo forme výtvarného výstupu.

Bližšie vysvetlenie oblastí jej záujmu a výtvarného spracovania priblížia divákom na výstave nielen viaceré sprievodné texty, no pri troche šťastia aj samotná autorka, ktorá sa pravidelne stará o vystavené živé exponáty, prípadne sa o nich môžete dozvedieť v rámci kultúrneho podujatia, kreatívneho workshopu Geneticky modifikované rastliny, ktorý sme pripravili pre všetkých záujemcov v utorok 12.10.2021 o 16.00 v priestoroch ateliéru Šarišskej galérie v Prešove.

Na stretnutie s Vami, ktorým nechýba odvaha objavovať, experimentovať a tvoriť sa tešia Edita Vološčuková a zamestnanci ŠG v Prešove.

Mgr. A. Derfiňáková