Skip to content
Menu
Menu

Kriminalisti finančnej správy dostali nové vozidlá

(pv) – Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) bude pri odhaľovaní nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami efektívne využívať tri nové výkonné vozidlá, ktoré dostal darom od spoločnosti Philip Morris Slovakia s. r. o.. Ich cena bola 100 tisíc eur. Spolupráca s týmto partnerom sa ukázala ako užitočná aj v roku 2019, kedy kriminalisti finančnej správy dostali do užívania od tabakovej firmy päť nových motorových vozidiel.

Vďaka partnerstvu s tabakovou spoločnosťou Philip Morris Slovakia s.r.o. môžu príslušníci KÚFS využívať pri výkone služby tri nové vozidlá v hodnote 100 tisíc eur. Pre nelegálnu výrobu, pašovanie cigariet a tabakových výrobkov prichádza štát ročne o milióny eur. Finančná správa preto neustále zvyšuje svoje úsilie pri kontrole vonkajšej hranice Európskej únie (EÚ), ako i daňový dozor nad výrobou a pohybom tabakových výrobkov na celom území Slovenska, aby bol objem nelegálneho trhu čo najmenší.

„Finančná správa výraznou mierou prispieva k ochrane ekonomických záujmov nielen Slovenska, ale aj EÚ. Pri kvalitnom plnení úloh zohráva nemenej dôležitú úlohu aj spoľahlivá technika. Sme preto veľmi vďační za to, že príslušníci KÚFS budú mať k dispozícii nové vozidlá. Aj vďaka tomuto daru budú môcť efektívnejšie odhaľovať nelegálny obchod na Slovensku a brániť tak ďalším miliónovým únikom v štátnom rozpočte a v rozpočte únie,“ konštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Spolupráca s tabakovou spoločnosťou sa ukázala ako užitočná aj v roku 2019, kedy naši kriminalisti dostali do užívania päť nových motorových vozidiel.

Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami predstavuje tiež veľkú bezpečnostnú hrozbu.  Zisky z týchto aktivít  sú zdrojom príjmu pre rôzne organizované kriminálne skupiny. Kúpou takýchto výrobkov spotrebitelia podporujú rôzne nelegálne činnosti vrátane terorizmu. „Nelegálny biznis s tabakom sa stáva veľkým celoeurópskym problémom. Vážime si úsilie a viditeľný progres štátnych orgánov pri potláčaní týchto kriminálnych aktivít. Veríme tiež, že spolupráca a partnerstvo všetkých zainteresovaných môže toto úsilie len podporiť. Radi budeme nápomocní aj naďalej,“ uviedol generálny manažér spoločnosti Philip Morris Slovakia s. r. o. Petr Šedivec.