Skip to content
Menu
Menu

Kto má šancu stať sa primátorom Prešova?

Zvolebnieva sa. Termin komunálnych volieb sa blíži. Pripomíname, že sa uskutočnia 29. októbra 2022 a po prvý raz budú spojené so župnými voľbami. V Prešove sa postupne začínajú predstavovať kandidáti na post primátora. Niektorí už svoju kandidatúru ohlásili, o iných sa zatiaľ šepká len v kuloároch.

Redakcia Večerníka si dala spracovať prieskum o tom, akú podporu verejnosti majú osobnosti, ktorí kandidatúru už oznámili.

Vzorke 1 011 respondentov sme položili jedinú otázku. Ak by sa voľby konali teraz, koho z uvedených kandidátov by ste volili ?

A tu sú výsledky:

Pavel Hagyari 22,6%;
František Oľha 7,2%;
Miroslav Benko 5,2%;
Ľubomír Micheľ 4,9%;
Zuzana Bednárová 3,8%;
Artúr Beneš 2,9%;
Martin Eštočák 1,8%;
Rudolf Dupkala 1,1%;
Marián Damaňkoš 0,4%;
Ján Andrejko 0,2%;
Viera Leščáková 0,1%;
Ján Štovka 0,1%;
iný 4,9%;
nevie 12,9%;
nepôjde voliť 31,9%

Kto môže voliť a kto kandidovať

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má slovenský občan či cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať. Kandidát na starostu obce či primátora mesta musí mať trvalý pobyt v obci a minimálne 25 rokov. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať tiež trvalý pobyt v obci a minimálne 18 rokov.

Do orgánov samosprávnych krajov môže voliť tiež slovenský občan či cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia daného samosprávneho kraja. Musí mať aspoň 18 rokov. Za poslanca samosprávneho kraja môže kandidovať každý, kto spĺňa podmienky na právo voliť do orgánov VÚC. To isté platí pri županovi, kandidát však musí mať aspoň 25 rokov.