Skip to content
Menu
Menu

Lávka na Mukačevskej ulici je po rekonštrukcii opäť prístupná

Prečítať článok

Mesto Prešov úspešne ukončilo komplexnú rekonštrukciu lávky na Mukačevskej ulici. Stavba už bola oficiálne odovzdaná do užívania. Na lávke a priľahlých chodníkoch je ešte potrebné vykonať povrchové úpravy, ktoré budú zrealizované v jarných mesiacoch.

Minuloročná kontrola technického stavu všetkých lávok v meste preukázala u viacerých objektov vysoký stupeň poškodenia, a preto bolo nutné ich uzavrieť. Prvou z nich, ktorú mesto po rekonštrukcii opäť otvorilo je lávka na Mukačevskej ulici. V snahe urýchliť proces opravy lávky sa mesto Prešov rozhodlo pre realizáciu rekonštrukcie formou „naprojektuj a stavaj“, čo znamená, že prípravu projektovej dokumentácie ako aj opravu lávky zrealizoval ten istý dodávateľ.

„Lávka na Mukačevskej ulici je opäť prístupná pre chodcov, avšak v modernejšej a bezpečnejšej podobe. Nechýbajú tu bezbariérové prvky, vďaka ktorým môžu lávku pohodlne využívať aj zdravotne znevýhodnení občania či mamičky s deťmi,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Na začiatku rekonštrukcie boli na lávke odstránené poškodené časti vrátane zábradlia, asfaltového povrchu a ríms a vybúrania jestvujúcich schodísk po oboch stranách. Zrealizovaná bola výmena ložísk, injektáž predpínacích káblov a trhlín. Vykonaná bola sanácia nosnej konštrukcie lávky a vybudované boli nové prístupové konštrukcie – šikmé rampy a schodiská po oboch stranách lávky s napojením na existujúce chodníky.

Pribudol taktiež nový zvršok lávky, ktorý je tvorený betónom vyspádovaným v strechovitom sklone. Odvodnenie je riešené lávkovými odvodňovačmi priamo do rieky (vrátane hydroizolácie). Obe strany lávky lemuje nové zábradlie. Zhotoviteľ zrealizoval aj dokončovacie práce a terénne úpravy.

Práce zrealizovala spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Cena za realizáciu celej stavby vrátane vypracovania projektovej dokumentácie je 214 693,20 eur s DPH.

Hneď ako to umožní počasie zrealizuje dodávateľ v rámci vyššie uvedenej ceny aj ochranný náter v celej dĺžke lávky a pokládku asfaltu v telese priľahlých chodníkov. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí opravu chodníka, ktorý bol poškodený počas rekonštrukčných prác.

Zdroj: presov.sk