Skip to content
Menu
Menu

Leto plné príbehov a čítania

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove si pre čitateľov a verejnosť pripravila v júli a auguste osviežujúci program. Nebudú chýbať tradičné tvorivé dielne a pridať sa môžete aj k odborníkom na voňavé liečivé bylinky. Okrem iného sa knižnica opäť zapája do obľúbeného projektu Prečítané leto.

Po mesiacoch obmedzení a online aktivít knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sprístupňuje svoje podujatia širokej verejnosti. „Viac ako rok sme sa nemohli stretávať osobne. Zrušili sme väčšinu podujatí a prerušili fungovanie klubov pôsobiacich v rámci knižnice. Bolo to náročné, no poučné obdobie a tešíme sa, že nateraz skončilo. Keďže sa počas leta opatrenia uvoľňujú, rozhodli sme sa naše podujatia robiť za účasti čitateľov,“ vysvetlila Iveta Hurná, riaditeľka krajskej knižnice v Prešove.

Zdôraznila, že od júna evidovali enormný záujem o rôzne typy podujatí: „Počas posledného mesiaca sme na našich oddeleniach a pobočkách privítali triedy od materských až po stredné školy. Ich záujem využiť posledné školské dni aj na návštevu knižnice nás potešil,“ dodáva riaditeľka.

Moderné technológie v službách knižnice

O prezenčné podujatia prejavili záujem nielen školy, ale aj jednotlivci, ktorí si môžu počas letných prázdnin vyskúšať aj inovatívny cezhraničný projekt Knižnice v čase a priestore. Vznikol v spolupráci s Krośnienskou Bibliotekou Publicznou a je určený študentom a milovníkom histórie.

Záujemcovia môžu prostredníctvom novej aplikácie interaktívne a zábavne spoznávať osobnosti Prešova a Krosna. „Cieľom knižníc je ponúknuť svojim čitateľom nielen kvalitnú literatúru, ale aj moderné technológie a inšpiratívny priestor pre získanie digitálnych zručností. Súčasťou projektu je preto originálna aplikácia, v priebehu prednášky používame tablety a interaktívny stôl. Využívanie nových technológii v knižnici je atraktívne aj pre študentov stredných škôl, ktorých je neraz ťažké zaujať,“ priblížila projekt jeho zodpovedná vedúca Andrea Sivaničová.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove projekt spustila vďaka finančnej podpore programu cezhraničnej spolupráce Interreg -V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Overený program pre všetkých

Regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou v lete prináša čitateľom a verejnosti pestrý program. „Keďže za posledný rok boli podujatia výlučne v online podobe, rozhodli sme sa v júli a auguste zamerať na tradičný, už osvedčený program, ktorý poteší malých aj veľkých. Náš program nie je možno inovatívny, ale prioritne chceme zacieliť na osobné stretnutia s čitateľmi,“ informovala Tatiana Hudačková z Projektového a marketingového oddelenia.

Headlinerom letného programu pre rodiny s deťmi je podľa jej slov opäť Prečítané leto: „Naša knižnica na projekte participuje s OZ Čítajme si spolu už tretíkrát. Podujatie je zamerané na podporu čítania v rodinách.“

Obľúbenú aktivitu knižnica organizuje na pobočkách Sídlisko 3, Sekčov, Šváby a v Detskej knižnici Slniečko. Tatiana Hudačková dodala: „Každý týždeň je stanovená nosná téma, na ktorú si knihovníčky pripravia tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi tak, aby si spoločne strávený čas v knižnici užili.“

Vyhľadávaným podujatím pre rodičov a batoľatá je naďalej Štvornožky ku knihám, ktoré knižnica organizuje aj počas letných mesiacov. „Vďaka Fondu na podporu umenia sme Štvornožky ku knihám doplnili o webináre určené rodičom. Počas týchto online stretnutí sa odborníci z oblasti práce s deťmi, čítania a kníh podelia s rodičmi o svoje odborné rady, skúsenosti i reálne výsledky a výstupy,“ informovala riaditeľka Iveta Hurná. Záznam z workshopu je neskôr dostupný verejnosti na webovej stránke knižnice.

Okrem iného sa od júla do programu krajskej knižnice vrátia aj vyhľadávaný Klub bylinkárov a tiež podujatie pre kreatívne duše – Tvorivé dielne (…nielen pre dospelých). „Aby verejnosť nemusela za tvorivými dielňami cestovať až do mesta, pripravili sme si pre čitateľov letnú novinku. Workshop budeme robiť vo vybrané piatky nielen v Centrálnej požičovni, ale i na sídliskových pobočkách Sekčov a Sídlisko 3 vždy o 14:30 hod.,“ doplnila zamestnankyňa marketingového oddelenia. Bližšie informácie o programe nájdete na stránke, ale aj na jednotlivých oddeleniach a pobočkách Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Michaela Demková
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava

Foto: KPOH