Skip to content
Menu
Menu

Maturanti v roku 2022 dosiahli lepšie výsledky ako ich predchodcovia v roku 2019

Prečítať článok

V štandardizovaných testoch externej časti maturitnej skúšky dosiahli maturanti v roku 2022 lepšie výsledky v slovenskom jazyku, matematike, ako aj vo všetkých úrovniach anglického jazyka než maturanti v roku 2019, kedy sa naposledy písali externé testy. Po úspešnom zložení písomných testov čakajú maturantov v týchto dňoch ústne a praktické maturity.

Testy zo slovenského jazyka a literatúry písalo 35 803 maturantov, pričom priemerná úspešnosť bola 59,6 %. Oproti roku 2019, kedy maturanti písali testy naposledy, išlo o zlepšenie o 8,9 %. Testy z matematiky písalo 4 460 maturantov, pričom priemerná úspešnosť bola 54,0 %, oproti roku 2019 išlo tak o zlepšenie o 2,4 %.

„Vieme, že maturity vyvolávali obavy. Výsledky z roku 2022 však ukazujú, že maturanti externé testy nielenže zvládli mimoriadne dobre, ale dokonca prekonali výsledky maturantov z roku 2019,“uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Testy z anglického jazyka na úrovni B1 písalo 17 756 žiakov s priemernou úspešnosťou 57,5 %, pričom ide o zlepšenie o 6,8 % oproti roku 2019. Na úrovni B2 bola priemerná úspešnosť 65,1 % (14 053 žiakov), pričom ide o zlepšenie na úrovni 3,4 %. Na úrovni C1 maturovalo 2 092 žiakov, priemerná úspešnosť bola 66,1 %, pričom oproti roku 2019 išlo o zlepšenie o 3,8 %.

„Myslím si, že aj tieto výsledky ukazujú, že stredoškoláci sa počas pandémie pripravovali zodpovedne a rovnako zodpovedne pracovali ich učitelia. Ďakujem, že toto náročné obdobie zvládli. Maturanti majú tú najťažšiu časť za sebou a teraz ich čakajú ústne skúšky. Som si istý, že učitelia budú pri ústnej skúške vedieť brať ohľad na uplynulé obdobie a som si istý, že maturanti zvládnu ústne a praktické maturity minimálne rovnako dobre, ako zvládli aj testy,“ dodal minister školstva.

Zdroj: MŠVVaŠ SR