Skip to content
Menu
Menu

Čo si ľudia myslia o životnom prostredí Šariša?

“Diaľnica je nevyhnutnosťou, doba ide dopredu,” odpovedá na otázku potreby výstavby severného obchvatu Prešova Martin z Veľkého Šariša. Verí, že sa podarí diaľnicu postaviť tak, že bude prínosom pre ľudí a nezaťaží okolitú prírodu. Podobným spôsobom odpovedali aj mnohí a mnohé z vás, s ktorými sa rozprávali odborníci a odborníčky tímu MÚSES+ na zahájení turistickej sezóny na Hrade Šariš.

Tam totiž po prvýkrát verejne prezentovali aj projekt MÚSES+, ktorý mesto iniciovalo práve kvôli výstavbe diaľnice a jej vplyvu na životné prostredie Veľkého Šariša. Pozornosti mnohých určite neunikla bicyklová rikša, ktorú tím zhotovil špeciálne pre tento projekt, a ktorá slúži ako pojazdný informačný a výstavný priestor.

Práve pri nej sa zhovárali s domácimi i návštevníkmi a návštevníčkami podujatia a zaznačovali do mapy Veľkého Šariša ich pocity a názory na okolité životné prostredie.

Špeciálna metodika zapája naozaj všetkých

V stánku tímu MÚSES+ našli možnosť zapojenia sa do projektu ľudia každého veku. Do farebných mapiek Šariša si mohli deti dokresľovať svoje obľúbené prvky z okolia. V príjemnom tieni, ktorý ponúkal altánok, strávili čas i rodičia, ktorí sa mohli zároveň zapojiť do zberu dát pocitovej mapy Veľkého Šariša, prípadne vyplniť anketu.

Počas celého dňa sa v okolí bicyklovej rikše a stánku pohybovali odborníci a odborníčky na urbanizmus, architektúru, cestovný ruch, či participáciu, ktorí boli pripravení zodpovedať akékoľvek otázky týkajúce sa projektu. Ich ukrajinsky hovoriaca kolegyňa rozprávala o projekte MÚSES+ aj ľuďom z Ukrajiny.

Udalosť, akou bolo aj prvomájové slávnostné zahájenie turistickej sezóny na hrade Šariš, je pre ľudí obzvlášť veľkým lákadlom. Dôkazom je, napokon, aj vysoká tohtoročná návštevnosť. Po zložitom pandemickom období, sa počet ľudí, ktorí prišli 1. máj stráviť na Hrad Šariš vyšplhal až na 3000. „Takúto návštevnosť, sme tu nemali za posledných 5 rokov,” nadšene hovorí Jozef Rejta, predseda združenia OZ Hradba.

Do rozhovorov o životnom prostredí mesta sa zapojila viac než stovka návštevníkov a návštevníčok. Niektorí mali čas a chuť venovať sa vypĺňaniu mapy, či dotazníku. Iné si naskenovali QR kód, aby sa k informáciám o projekte mohli vrátiť neskôr.

„Diaľnica môže pomôcť obmedziť dopravné zápchy a pozitívne ovplyvniť rozvoj mesta. Čo však bude s lesnou zverou a jej migračnými trasami? Aký vplyv bude mať hluk z diaľnice na život v meste? A ako podporiť udržateľné spôsoby prepravy, keď sa ľudia z Kanaša a z Malého Šariša do Veľkého Šariša nevedia bicyklom bezpečne dopraviť? Boja sa chodiť po krajnici frekventovaných ciest, keďže je doprava prispôsobená hlavne autám.”

To boli najčastejšie obavy, ktoré ľudia zverovali odborníčkam na zapájanie verejnosti do mestotvorby zo združenia Spolka, ktoré je súčasťou projektu. Mnohí si želajú, aby vedenie mesta zohľadnilo potreby obyvateľov aj životného prostredia. V tomto kontexte zohrá projekt MÚSES+ dôležitú úlohu, práve jeho zmyslom je odporučiť kroky pre zmiernenie negatívnych vplyvov diaľnice na prostredie a obyvateľstvo Veľkého Šariša.

Dôležité rozhodnutia

Rozvoj mesta v sebe ukrýva mnoho komplikovaných otázok a tém. Výstavba diaľnice je príkladom. Obyvatelia a obyvateľky si uvedomujú, že je potrebná, zároveň však prináša potenciálne negatívne vplyvy, ktoré treba zohľadniť a náležite na ne reagovať.

Podobné dilemy však nájdeme aj v téme cestovného ruchu (turizmus je benefitom pre mestský rozpočet, môže však predstavovať zvýšenú záťaž pre cesty, parkovanie, či produkciu odpadu), či rozširovanie zástavby rodinných domov (je potrebná, zároveň však zasahuje do dôležitých prírodných území). Projekt MÚSES+ hodnotí tieto komplexné témy.

Projektoví odborníci a odborníčky za oblasti cestovného ruchu, krajiny, urbanizmu a participácie vytvoria odporúčania pre vyvážený rozvoj mesta s ohľadom na všetky zložky. Skúsenosti a názory ľudí sú preto dôležitou súčasťou prípravy tohto dokumentu. Tie budú následne zapracované do dokumentu MÚSES+ spoločne s výsledkami online ankety a interaktívnej mapy, ktorá vo Veľkom Šariši prebiehala v máji.

MÚSES+ je skratkou pre dokument o Miestnom Územnom Systéme Ekologickej Stability s pridanou spoločenskou hodnotou. Projekt sa zameriava predovšetkým na prírodu, no neopomína ani cestovný ruch či územný rozvoj a skúsenosti ľudí. Obsahuje odporúčania pre zlepšenie stavu životného prostredia v budúcnosti. Viac o projekte sa dočítate na web stránke mesta Veľký Šariš.

Veronika Lazoríková