Skip to content
Menu
Menu

Medzi Jarkovou ulicou a obchodným komplexom vzniklo malé námestie

Mesto Prešov prepojilo ulice Biskupa Gojdiča a Jarkovú novým námestíčkom. Zrekonštruovaná komunikácia bude slúžiť predovšetkým chodcom a cyklistom.

Po komplexnej rekonštrukcii Jarkovej ulice mesto Prešov úspešne zrealizovalo aj obnovu priľahlého priestoru, ktorý prepája Jarkovú ulicu a OC Novum. Pôvodná komunikácia prešla úpravou konštrukcie vozovky a chodníkov, vrátane odvodnenia, v súlade s požiadavkami a kritériami pre priestor situovaný v mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Prešov.

Medzi ulicami Biskupa Gojdiča a Jarkovou tak vzniklo mini námestie s rozlohou približne 600 m² so zjednoteným usporiadaním priestoru a bezbariérovým riešením spevnených plôch, ktoré plynule nadväzujú na chodníkové časti Jarkovej.

Povrch zrekonštruovanej komunikácie tvorí porfýrová dlažba a pôvodná štiepaná žulová kocka z Jarkovej ulice. Funkčné plochy sú riešené jednotne s plochami pri OC Novum.

Komunikácia bude slúžiť predovšetkým pre pohyb chodcov a cyklistov s možnosťou prístupu záchranných vozidiel, vozidiel údržby a občasného zásobovania. Súčasťou námestíčka sú aj 3 nové lavičky, 3 stojany na bicykle a odpadkové koše. Na verejnom osvetlení pribudla nová otočná kamera, ktorá je súčasťou kamerového systému mesta Prešov.

V novo obnovenom priestore pribudli aj tri nové stromy (hraby obyčajné). Výsadbové jamy sú vybavené zavlažovacím a prevzdušňovacím systémom, ktoré zabezpečia dostatok vlahy a vzduchu pre korene stromov.

Prepojenie ulíc Biskupa Gojdiča a Jarkovej zrealizovala firma UNISTAV, s. r. o. za cenu 168- tisíc eur s DPH.

Zdroj: presov.sk