Skip to content
Menu
Menu

Vyhlásenie Mons. Jána Babjaka SJ k napadnutiu gréckokatolíckeho kňaza v Bardejove

S ľútosťou som prijal správu o útoku výtržníka na nášho mladého kňaza, ktorý sa odohral počas slávenia liturgie na Nový rok vo farnosti na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Slovensko bolo vždy charakterizované ako národ so silnými kresťanskými koreňmi viažucimi sa na duchovné dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, čo je zakotvené aj v preambule Ústavy SR. S veľkým rozrušením som vnímal už ataky, ktoré sa pred niekoľkými mesiacmi udiali na Slovensku, či sa jednalo o posprejované kostoly a kláštor v Bratislave, alebo útok zbraňou na kostol v Dúbravke.

Aktuálny incident je však už ohrozením osoby kňaza v jeho službe. Pre mňa je to nepochopiteľný skutok. Chápem, že situácia v spoločnosti je aj pod vplyvom pandémie koronavírusu napätá, no takéto prejavy nič nevyriešia. Kresťanstvo podľa vzoru Ježiša Krista šíri lásku, pokoj a odpustenie. Preto som veľmi rád, že takéto slová adresoval veriacim samotný napadnutý kňaz a pozval ich k odpusteniu a modlitbe za výtržníka.

Slovensko zažíva krízu autorít a preto chcem pozvať všetkých, ktorí zastávajú v našej krajine akýkoľvek dôležitý úrad: Ukážme, že Slovensko vie byť jednotné, odstráňme spomedzi seba múry rozdelenia, či neodpustenia a budujme medzi sebou tak potrebné mosty pochopenia, lásky a vzájomnej jednoty.

Dávajme dobrý príklad mladej generácii, aby nestrácala ideály, aby neblúdila v rozmanitých spletiach nadávok, pohoršení a segregačných postojov. Budúcnosť so sebou prináša vždy nové výzvy a nové pozvania, no nikdy nezabudnime na to kto sme, odkiaľ sme vzišli a čo po celé stáročia formovalo tento malý národ pod Tatrami.

Tento incident ma ešte viac utvrdil o potrebe modlitby za našu spoločnosť. Výtržníkovi aj ja odpúšťam, žehnám mu a modlím sa za neho.

Bližie info k napadnutiu gréckokatolíckeho kňaza:

Incident sa odohral 1. januára v gréckokatolíckom Chráme bl. hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Počas slávenia svätej liturgie predstúpil pred kňaza muž, ktorý mal oblečenú bundu s urážlivým textom voči Bohu. Po tom, čo kňaz predniesol čítanie zo svätého evanjelia, muž k nemu pristúpil a udrel ho do pravého ramena. K výtržníkovi hneď pristúpili blízko stojaci veriaci a vyviedli ho z chrámu. Muž aj počas tohto momentu v chráme vulgárne nadával.

Kňaza incident zjavne rozrušil, ale v závere liturgie povzbudil veriacich, aby mali s výtržníkom pochopenie, pomodlili sa za neho a odpustili mu.

O tento incident sa ihneď začala zaujímať polícia a prípad je v štádiu vyšetrovania.

ISPA