Skip to content
Menu
Menu

Medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 11 napreduje, spojí 31 obcí

Prečítať článok

(ako) – Približne 150 kilometrov v Prešovskom kraji by mala dosahovať medzinárodná trasa pre cyklistov Eurovelo 11. Na jej vybudovaní sa intenzívne pracuje. Na mnohé úseky sú aktuálne vydané územné rozhodnutia či stavebné povolenia. Budúci rok sa počíta aj s dobudovaním cyklochodníka do Šarišských Michalian. Napriek chýbajúcim úsekom je už teraz celá trasa vyznačená informačnými tabuľami.

K úplnému dobudovaniu tejto cyklotrasy chýba ešte viac ako polovica. Hoci krajská samospráva nie je investorom, ani staviteľom jednotlivých úsekov, sieť diaľkových cyklistických trás intenzívne podporuje.

„Prešovský kraj poskytuje odborné kapacity troch cyklokoordinátorov, ktorí pomáhajú obciam riešiť agendu v procesoch projektovej prípravy, stavebného konania či majetkovoprávneho vysporiadania. Výstavbu podporujeme aj finančne, a to prostredníctvom dotačnej schémy Výzva pre región. Doteraz sme mestám a obciam poskytli dotáciu vo výške takmer 182-tisíc eur, ostatné náklady na vybudovanie cyklotrasy si hradia samosprávy z vlastných a európskych zdrojov,“ uviedol v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Čo je už hotové?

V súčasnosti je hotový úsek z Prešova až po Šarišské Michaľany, ktorý vedie cez katastrálne územie Veľkého Šariša. Chýbajúca časť zo Šarišských Michalian do Sabinova je momentálne nahradená obchádzkovou trasou cez Ostrovany a Ražňany. Na dobudovaní cyklochodníka sa však už pracuje.

„Čaká nás  podpis zmluvy k financovaniu tohto dôležitého úseku, ktorý prepojí existujúce úseky medzi Veľkým Šarišom a časťou Sabinova, Orkucanmi. Pripravuje sa proces výberu dodávateľa stavby. Očakávame, že s výstavbou sa začne najskôr v marci budúceho roku,“ skonštatovala cyklokoordinátorka PSK Viera Štupáková, ktorá má s budovaním podobných stavieb cyklistických cestičiek po celom kraji bohaté skúsenosti.

V okrese Sabinov ešte riešia územné rozhodnutia a stavebné povolenia

Ako Štupáková  uviedla , tento rok pribudla časť cyklotrasy aj v Pečovskej Novej Vsi. Nadväzovať by mala na ďalšie obce v Sabinovskom okrese. Aktuálne je vydané stavebné povolenie a pripravuje sa žiadosť o dotáciu pre obce Červenica (1139 m), Jakubova Voľa (1465 m), Rožkovany (2515 m s dvoma lávkami) a Lipany (1270 m s jednou lávkou).

Pre cyklotrasu v Krivanoch (3924 m s dvoma lávkami) je vydané územné rozhodnutie, avšak výstavbu úseku zatiaľ blokuje vysporiadanie s vlastníkmi pozemkov. Obec Torysa (2776 m s jednou lávkou) by mala v najbližších dňoch začať proces stavebného konania, Šarišské Dravce (4105 m s jednou lávkou) a Krásna Lúka (3554 m) sa zas púšťajú do procesu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Rovnaký scenár čaká aj obec Bajerovce (5943 m s jednou lávkou). 

Prepojenie na Starú Ľubovňu zatiaľ chýba

Eurovelo 11 by mal pokračovať v okrese Stará Ľubovňa, prepojenie nateraz chýba. Úseky Plavnica – Údol – Orlov a Šambron – Novoľubovnianske kúpele majú aktuálne vypracovanú len štúdiu uskutočniteľnosti a vybratý koridor vedenia trasy. V projektovej príprave je úsek Stará Ľubovňa – Chmeľnica, naopak ďalšie úseky v obciach Legnava štátna hranica, Malý Lipník, Sulín a Mníšek nad Popradom sú už zrealizované.

„Vybudovanie EuroVelo 11 patrí medzi cyklistické priority nášho kraja, lebo prepája územie s najvyšším počtom obyvateľov. Aj z tohto dôvodu Prešovský samosprávny kraj investuje finančné prostriedky na projektovú prípravu úseku cyklotrasy v smere Prešov – Košice a podporí tak projektovú pripravenosť pre ďalšie investičné projekty verejnoprospešného charakteru,“ doplnil predseda PSK Milan Majerský s tým, že kraj plánuje vyčleniť na projektovú prípravu tohto úseku 100-tisíc eur.

Po dokončení by mala mať celá trasa v Prešovskom kraji približne 150 kilometrov. Prechádzať bude obcami: Mníšek nad Popradom, Sulín, Malý Lipník, Legnava, Údol, Plavnica, Šambron, Bajerovce, Krásna Lúka, Šarišské Dravce, Torysa, Krivany, Lipany, Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Ražňany, Ostrovany, Šarišské Michaľany, Veľký Šariš, Prešov, Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Obišovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce.

„Trasa vedie po vybudovaných úsekoch EuroVela 11, po cestách III. triedy, poľných cestách a po tzv. obchádzkových trasách. Už teraz je celý plánovaný cyklochodník z Prešova až po Mníšek nad Popradom vyznačený cykloturistickým značením a informačnými tabuľami. Cyklisti tak môžu prejsť celú trasu už dnes,“ uviedol riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Eurovelo 11 povedie po úplnom dokončení cez jedenásť krajín a šesť hlavných miest zo severného mysu Nórska – Nordkappu až do metropoly Grécka, do Atén. Dĺžka trasy predstavuje 6 550 kilometrov.

Ilustračné foto: