Skip to content
Menu
Menu

Mesto odkúpilo ďalšie byty na Bajkalskej ulici

K 36 novopostaveným bytom na Bajkalskej ulici, ktoré slúžia od mája 2022 ako mestské nájomné byty, pribudlo ďalších 24 nových bytov v rovnakej lokalite. Prví záujemcovia, ktorí budú spĺňať podmienky zadefinované vo všeobecne záväznom nariadení mesta, by sa do nich mohli nasťahovať ešte pred Vianocami. Mesto Prešov chce týmto spôsobom vytvoriť mladým rodinám podmienky pre ich zotrvanie a kvalitnejší život v Prešove.

Mesto Prešov po druhýkrát v tomto roku rozšírilo svoj bytový fond s nájomnými bytmi. V týchto dňoch mesto získalo 24 novopostavených bytov na Bajkalskej ulici, s výmerou približne 54 m², ktoré budú využívané ako mestské nájomné byty. Prvú časť nájomných bytov na tejto ulici mesto odkúpilo do svojho vlastníctva ešte v polovici roka 2022. Išlo o 36 novopostavených bytov, ktoré od mája 2022 slúžia prvým nájomcom spĺňajúcim podmienky zadefinované vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Aktuálne sa tak na Bajkalskej ulici v Prešove nachádza spolu 60 mestských nájomných bytov.

„Vytváranie dostupných podmienok na bývanie pre prešovské rodiny má pre nás vysokú prioritu. Výsledky celoslovenského sčítania ukázali, že počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prešov klesol, a preto chceme motivovať mladé rodiny, aby zostali žiť práve tu. V roku 2018 sme odovzdali 68 nájomných bytov na ulici Antona Prídavku, tento rok sme obsadili 36 nájomných bytov na Bajkalskej ulici a som veľmi rada, že sa nám podarilo odkúpiť aj ďalšie dve nové bytovky, v ktorých je 24 bytov, ktoré sú už pripravené pre prvých nájomcov,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Očakávame, že do nových bytov sa prví nájomcovia začnú sťahovať v priebehu decembra 2022. V blízkosti budú mať k dispozícii aj 29 parkovacích miest a detské ihriská. Spolu s ostatnými lokalitami, vrátane nových bytov na Bajkalskej ulici, má tak mesto Prešov v súčasnosti vo vlastníctve  554 nájomných bytov.

Obyvatelia mesta Prešov, ktorí majú záujem o bývanie v mestských nájomných bytoch, môžu naďalej podávať žiadosti o ich pridelenie. Nájomné byty sú prideľované na základe poradovníka po splnení podmienok, stanovených vo všeobecne záväznom nariadení. 

Mesto Prešov odkúpilo byty na Bajkalskej ulici v celkovej hodnote 2 044 200 eur, vrátane technickej vybavenosti. Z toho 296 830 eur zaplatilo mesto z vlastných zdrojov a 1 152 970 eur prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďalších 594 400 eur z celkovej čiastky tvorí dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Nájom pri 2-izbovom byte sa bude pohybovať približne od čiastky 250 eur.

Zdroj: presov.sk