Skip to content
Menu
Menu

V Poloninách vybudujú pozorovacie pavilóny, múzeum i oddychovú zónu

Prečítať článok

V Národnom parku Poloniny sa zrealizuje trinásť atraktívnych rozvojových projektov mäkkého turizmu, z toho tri pod hlavičkou organizácií Prešovského samosprávneho kraja. Zabezpečia novú techniku pre poloninské cyklochodníky, rozšíria astronomické observatórium o nové pavilóny a Poloniny zdigitalizujú. V NP vznikne tiež nové múzeum,   environmentálne centrum, oživia sa tu remeslá a zachránia lúky. Projekty získali podporu z rezortu životného prostredia a financované budú z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ich celková alokácia je takmer 8,7 mil. eur.

Financie z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 8,69 mil. eur umožnia v Národnom parku Poloniny realizáciu trinástich projektov. Vo výzve Ministerstva životného prostredia SR uspeli zámery viacerých obcí, správy národného parku, neziskových organizácií a občianskych združení. A tiež troch organizácií prešovskej krajskej samosprávy. Svoj projekt zameraný na rozvoj mäkkého turizmu a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny v Poloninách zrealizujú Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) a Inovačné partnerské centrum Prešov.

„Sme veľmi radi, že náš zámer pozdvihnúť unikátny národný park podporil aj rezort životného prostredia a schválil Poloninám významnú finančnú pomoc z plánu obnovy. Vďaka tomu sa tu vybuduje napríklad múzeum remesiel a rusínskej kultúry, oživí sa hrnčiarska dielňa, zrekonštruuje terénna stanica, vytvorí turistická oddychová zóna a environmentálne centrum. Zvlášť ma teší, že uspeli aj projekty našich organizácií. Vihorlatská hvezdáreň zmodernizuje infraštruktúru observatória na Kolonickom sedle, kde vzniknú dva nové pozorovacie pavilóny, SÚC PSK zabezpečí pre poloninské cyklotrasy potrebnú techniku a IPC Prešov dá Poloninám aj digitálnu podobu. Čo je ale dôležité, všetky tieto projekty prinesú zároveň nové pracovné príležitosti v sektore mäkkého turizmu,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

V rámci výzvy rezortu životného prostredia boli Vihorlatskej hvezdárni Humenné schválené prostriedky vo výške viac ako 288-tisíc eur. Umožní to realizáciu projektu Cez Poloniny ku hviezdam. Cieľom projektu je vytvoriť nové a kvalitatívne zlepšiť existujúce produkty prírodného turizmu ponúkané na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Vybuduje sa tu pavilón pre vizuálne pozorovania, ktorý umožní večerné pozorovanie až pre 30 osôb a tiež pavilón pre astrofotografiu. Zakúpia sa tiež dva nové zrkadlové ďalekohľady, zrealizujú viaceré podujatia a internetová stránka hvezdárne prejde inováciou. 

SÚC PSK vďaka poskytnutiu prostriedkov mechanizmu vo výške takmer 300-tisíc eur nakúpi novú techniku pre správu cyklochodníkov v Poloninách. Slúžiť bude na ich  letnú údržbu, zabezpečenie poriadku na priľahlých priestranstvách a komplexnú starostlivosť o tunajšie cyklotrasy. SÚC PSK sa o prostriedky z plánu obnovy vo výške 1,5 mil. eur uchádzala aj s projektom dobudovania infraštruktúry (parkovísk) v národnom parku. Zámer skončil v rezervnom systéme prvý pod čiarou, pričom rezort na projekt poskytol aktuálne voľnú alokáciu vo výške 367-tisíc eur (bez DPH).

Poloniny budú ekologické a dokonca aj digitálne vďaka podporenému zámeru Inovačného partnerského centra v Prešove. Centrum pre svoj projekt získalo viac ako 190-tisíc eur. Centrum pre svoj projekt získalo viac ako 190-tisíc eur. Poloniny čaká budovanie digitálnych služieb a produktov cestovného ruchu. Vytvorí sa webová stránka, interaktívna mapa, virtuálna prehliadka i mobilná aplikácia. Chránené územia sa spropagujú bez akéhokoľvek fyzického zásahu a ponúknutý online obsah bude užívateľov nabádať na eco-friendly prístup. Zároveň zvýši ich záujem o životné prostredie, tunajšie prírodné a kultúrne dedičstvo a jeho ochranu i o zelenú ekonomiku.

Vďaka finančnému príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR sa zrealizuje tiež projekt Novej Sedlice zameraný na environmentálnu výchovu v tejto obci, v Topoli vznikne environmentálne centrum a v NP Poloniny sa oživia remeslá i zriadi hrnčiarska dielňa. Pri Bigovskom potoku pribudne oddychová zóna, v Zboji tradičná mazanka a v Stakčíne Múzeum rusínskej kultúry.

Medzi podporenými projektmi sú aj ďalšie zámery –  Implementácia konceptu prírodného turizmu v Poloninách, Obnova tradičných architektonických prvkov a rekonštrukcia terénnej stanice, Záchrana poloninských lúk či Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v Zemplínskych Hámroch ako vstupnej brány do starých bukových pralesov.

Všetky projekty a ich súvisiace aktivity podporené rezortom životného prostredia v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu Národného parku Poloniny (komponent Adaptácia na zmenu klímy) by mali byť zrealizované do konca marca 2026.

Zdroj: PSK
Foto: Jano Štovka