Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov investovalo do rekonštrukcie velodrómu viac ako osemsto tisíc eur

Prečítať článok

Prešovská radnica začala v roku 2014 s opravou chátrajúceho cyklistického velodrómu, ktorý teraz slúži športovcom aj širokej verejnosti. Postupne sa podarilo obnoviť dráhu, hľadisko aj vstupnú budovu, vďaka čomu sa cyklistický ovál stal dejiskom Majstrovstiev Slovenska v dráhovej cyklistike aj medzinárodných cyklopretekov Grand Prix mesta Prešov.

Prešovský velodróm s dĺžkou 333,33 metra bol postavený v rokoch 1983 až 1989 a dnes je jediným štadiónom pre dráhovú cyklistiku na Slovensku. Prevádzková budova, ako aj samotná dráha, však po niekoľkých dekádach nespĺňali potrebné kritériá a športové podujatia sa preto z cyklistického oválu postupne vytratili. Mesto Prešov sa pred niekoľkými rokmi rozhodlo velodróm zachrániť a vrátiť mu zašlú slávu.

Objekt prešovského velodrómu prešiel postupnou rekonštrukciou v celkovom objeme viac ako 800 tisíc eur, vrátane úpravy dráhy a obnovy hľadiska. Spĺňa teda všetky predpoklady pre vytvorenie Národného cyklistického centra.

S jeho vybudovaním počítal štát pôvodne v Orechovej Potôni a neskôr v Trnave. Má ísť o investíciu v objeme takmer 30 miliónov eur. Prešovský velodróm je pritom plne funkčný a stačilo by ho zastrešiť, pričom by išlo o investíciu v objeme približne 5 až 6 miliónov eur. Štát by tak ušetril viac ako 20 miliónov eur, ktoré sa chystá použiť na vybudovanie cyklistického centra na západnom Slovensku. „Sme presvedčení o tom, že vytvorenie národného cyklistického centra v metropole Šariša by privítalo celé východné Slovensko, nakoľko by išlo o prvé národné športovisko za Braniskom,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Investície zrealizované na prešovskom velodróme:

Prvou dôležitou investíciou bolo odvodnenie dráhy a hľadiska, ktoré boli realizované v roku 2014. Práce zrealizovala spoločnosť MM creative, s.r.o. v objeme 35 164,30 € s DPH.

V roku 2016 nasledovala kľúčová úprava betónovej plochy oválu a obnova mantinelov. Stavebné práce v objeme 81 839,23 € s DPH zrealizovala spoločnosť C.M.R. Slovakia, s. r. o.

S investíciami do obnovy velodrómu pokračovalo mesto Prešov aj v roku 2017, kedy prišla na rad rekonštrukcia hľadiska. V rámci stavebných prác bola vykonaná oprava jestvujúcej poškodenej betónovej plochy hľadiska, schodísk, obslužného chodníka, zábradlí a brány.

Zrealizované práce spočívali v oprave dlhodobo poškodených a rozpadávajúcich sa betónových konštrukcií na zvislých a vodorovných plochách, doplnení sedačiek, obnove náterov oceľových konštrukcií a doplnení značenia dráhy.

Rekonštrukciu v objeme 82 556,71 € s DPH zrealizovala spoločnosť C.M.R. Slovakia.

O rok neskôr pokračovala prvá etapa rekonštrukcie vstupného objektu. Išlo najmä o vnútorné úpravy interiéru a rekonštrukcie izieb i sociálnych zariadení. Práce pozostávali z osadenia nových plastových okien, balkónových dverí a zasklených stien v obvodovom plášti objektu. Vybudovali sa nové deliace konštrukcie, osadili sa nové interiérové dvere a požiarne uzávery. V objektu pribudli taktiež nové keramické obklady, podlahy a bol nanovo vymaľovaný. Súčasťou rekonštrukcie bola aj oprava spŕch, zriadenie nových sociálnych zariadení a ubytovacích kapacít s WC, sprchou a skladmi bielizne. Budova v areáli velodrómu má celkovo 7 ubytovacích izieb s 25 lôžkami. Išlo o stavebné práce v celkovom objeme 179 068,05 € s DPH, ktoré zrealizovala firma Maník, s.r.o.

V roku 2018 bola dodaná aj nová časomiera za 94 997 € s DPH.

V rokoch 2020 až 2021 sa podarilo v rámci ďalšej etapy rekonštrukcie zrealizovať zateplenie vstupnej budovy a obnovu fasády. Zateplený bol celý objekt, vrátane strešných konštrukcií. Stavebné práce zahŕňali aj osadenie nových plastových dverí a presklenej steny do priestorov kotolne, miestnosti plynoregulácie a prechodovej chodby. Pribudol nový bleskozvod, podlahy v prechodovej chodbe a lodžii, aj nové nerezové zábradlie. Stavbu realizovala spoločnosť StavStar, s.r.o. Celkové náklady na rekonštrukciu boli v objeme 167 792,24 eur s DPH.

V roku 2021 sa mesto Prešov rozhodlo vyriešiť aj havarijný stav spojovacieho podchodu pre cyklistov, kde dochádzalo k zatekaniu. Predmetom stavebných prác bolo odkopanie tunela, vyspravenie, zaizolovanie, oddrenážovanie do nových vsakovacích jám, zriadenie odkvapového chodníka s prespádovaním od podchodu a terénne úpravy. Práce zrealizovala firma StavStar, s.r.o. v objeme 36 438,79 € s DPH.

Neskôr boli zriadené zberné kanalizačné šachty s umiestnením čerpadiel s plavákovými spínačmi a s napojením na jestvujúcu kanalizáciu na ploche velodrómu v objeme ďalších 9 632,48 € s DPH.

V súčasnosti realizuje firma StavStar, s.r.o. ešte zastrešenie časti vstupných priestorov v objeme 137 585,5  € s DPH.

„V súčasnosti je veľmi náročné hľadať voľné finančné zdroje na investície do športovísk z rozpočtu samosprávy, no napriek tomu sme za posledných 7 rokov urobili na velodróme obrovský kus práce. Bez rekonštrukcie by dnes nebolo možné tento cyklistický ovál využívať a ďalej by chátral. Namiesto nepoužiteľného objektu však dnes máme v Prešove jediný fungujúci velodróm na Slovensku,“ dodala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Vďaka postupnej obnove jediného cyklistického velodrómu na Slovensku sa do Prešova vrátili Majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike a každoročne sa tu koná aj medzinárodná cyklistická súťaž Grand Prix Prešov, pričom ide o jediné preteky UCI klasifikácie C1 v našej krajine, na ktorých sa zúčastňujú pretekári z celého sveta. Vlani sa na velodróme konal už 4. ročník Veľkej ceny Prešova ako aj obľúbené podujatie Prešovský kilometer. V týchto tradičných športových podujatiach plánujeme pokračovať aj v roku 2022.

Zdroj: presov.sk